EN
  • PLATO Ostrava
  • příspěvková organizace
  • Kancelář pro umění
  • Českobratrská 1888/14
  • Ostrava – centrum

Vážení návštěvníci, k 31. 12. 2016 jsme ukončili tříletý projekt „Galerie města Ostravy / PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava“ uskutečněný díky dotaci statutárního města Ostravy. K tomuto datu jsme rovněž opustili naše dosavadní působiště v Dolní oblasti Vítkovic.

PLATO Ostrava, už jako samostatná příspěvková organizace, působí od roku 2017  v centru města. Nejprve jako Kancelář pro umění na ul. Českobratrská 1888/14, v druhé půli roku pak bývalém hobby-marketu Bauhaus. Konečným sídlem se v horizontu několika let stanou zrekonstruovaná památkově cenná městská jatka.

Heroic vs. Holistic

16.11.2017 – 28.01.2018

Místo

Kancelář, Českobratrská 14

Kurátor výstavy

Daniela a Linda Dostálkovy

Výstava Heroic vs. Holistic, představená formou erotic eco-dramatu, nabízí postromantický pohled na přírodu.

Martina Pachmanová: Muzeum jako “živina” společnosti Přednáška

18.01.2018 18h

Místo

Kancelář, Českobratrská 14

Historička umění a kurátorka Martina Pachmanová se zabývá otázkami genderu a feminismu v moderním a současném vizuálním umění a kultuře. Přednášku s podtitulem Muzejní a galerijní sbírky mezi minulostí a současností zaměří na aktuální strategie vystavování uměleckých sbírek, které nahlíží jako nástroj historizace i jako společenské a ideologické praktiky a nástroj moci.

Chtějte více umění od své kanceláře!