EN
  • PLATO Ostrava
  • příspěvková organizace
  • Kancelář pro umění
  • Českobratrská 1888/14
  • Ostrava – centrum

Vážení návštěvníci, k 31. 12. 2016 jsme ukončili tříletý projekt „Galerie města Ostravy / PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava“ uskutečněný díky dotaci statutárního města Ostravy. K tomuto datu jsme rovněž opustili naše dosavadní působiště v Dolní oblasti Vítkovic.

PLATO Ostrava, už jako samostatná příspěvková organizace, působí od roku 2017  v centru města. Nejprve jako Kancelář pro umění na ul. Českobratrská 1888/14, v druhé půli roku pak bývalém hobby-marketu Bauhaus. Konečným sídlem se v horizontu několika let stanou zrekonstruovaná památkově cenná městská jatka.

Heroic vs. Holistic

16.11.2017 – 28.01.2018

Místo

Kancelář, Českobratrská 14

Kurátor výstavy

Daniela a Linda Dostálkovy

Výstava Heroic vs. Holistic, představená formou erotic eco-dramatu, nabízí postromantický pohled na přírodu.

Záchrana papíru Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi

19.11.2017 10.00 a 14.30 h

Místo

Kancelář, Českobratrská 14

Recyklovaný papír a jeho další využití na výrobu pokladniček. Záchrana papíru provedená dětmi za doprovodu rodičů je hlavní téma nedělních dílen, které navazují na aktuální výstavu Heroic vs. Holistic. Workshop povedou designéři Marian Lacek a Antonín Wenzel. Rezervace nutná.

Chtějte více umění od své kanceláře!