EN
  • PLATO Ostrava
  • příspěvková organizace
  • Kancelář pro umění
  • Českobratrská 1888/14
  • Ostrava – centrum

Vážení návštěvníci, k 31. 12. 2016 jsme ukončili tříletý projekt „Galerie města Ostravy / PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava“ uskutečněný díky dotaci statutárního města Ostravy. K tomuto datu jsme rovněž opustili naše dosavadní působiště v Dolní oblasti Vítkovic.

PLATO Ostrava, už jako samostatná příspěvková organizace, působí od roku 2017  v centru města. Nejprve jako Kancelář pro umění na ul. Českobratrská 1888/14, v druhé půli roku pak bývalém hobby-marketu Bauhaus. Konečným sídlem se v horizontu několika let stanou zrekonstruovaná památkově cenná městská jatka.

Adam Mazur: Magazyn SZUM Prezentace

25.10.2017 v 18h

Místo

Kancelář, Českobratrská 14

Prezentace předního polského teoretika a kritika o jeho redaktorské práci v jednom z nejvýznamnějších polských magazínů o současném umění SZUM.

Dočasný depozitář – kresba: případová studie 2 (česko-polská verze)

12.10.2017 – 05.11.2017

Místo

Kancelář, Českobratrská 14

Kurátor výstavy

Jakub Adamec, Marek Pokorný

„Žádný návrat není tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát.“ Zažívá kresba nové zlaté časy? Představujeme široké spektrum uplatnění kresby v současném českém a polském umění.

Chtějte více umění od své kanceláře!