Plato Norma Teatr Dramatyczny
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu (Foto: Martin Popelář)

Festival autorského divadla a současného umění Norma je za námi. Trochu s napětím jsme očekávali, jak bude na výjimečně jednodenní formát reagovat publikum a zda se nám podaří v komprimované podobě vystihnout všechny základní motivy, které nás k pořádání této události před třemi lety inspirovaly. Teď už snad můžeme říci, že dramaturgické gesto Jana Horáka, uměleckého šéfa pražského Studia Hrdinů, které je spolupořadatelem festivalu, bylo celistvé a pregnantní.

Rytmus festivalu sice nedal návštěvníkům vydechnout, ale zároveň je s každým novým představením zavedl do jiného prostředí a nabídl jiný typ produkce. Naprosto spolehlivě tak vytvořil spojovací linie, které vidíme jako podstatné pro dnešní vztahy mezi výtvarným uměním, autorským divadelním gestem, performancí, hudební produkcí a pohybovým a tanečním divadlem.

Vrcholem letošní Normy se bezpochyby stalo představení Schubert městského divadelního souboru z Wałbrzychu. Naprosto suverénní inscenace na pomezí dramatického tvaru, konceptuálního představení a komponované performance byla skvělým příkladem toho, jak vypadá současná polská scéna. Její profesionalita a otevřenost při zacházení s možnostmi současného divadla v kontaktu s aktuálními proudy uměleckého myšlení je pro české prostředí nejen inspirativní, ale měla by je i povzbudit k větší odvaze. Tam chceme být.

K úspěchu a skvělé atmosféře letošního festivalu však přispělo především pozorné publikum. Jeho složení z našeho pohledu dokládá, že právě akce tohoto typu dokážou spojit různé světy a divácké preference. Reakce na schubertovské představení Teatru Dramatyczného w Wałbrzychu pak byla natolik bouřlivá, že nemáme žádné pochybnosti o významu a perspektivách festivalu Norma.

Marek Pokorný, ředitel PLATO


Fotografie z festivalu Norma


Ohlasy

Recenze na internetovém deníku pro kulturu a umění Ostravan.cz

Recenze studentského portálu Sokolská33.cz