Plato Vy neznáte Kovandu edukační program pro SŠ

Nové edukační programy PLATO zavedou žáky základních i středních škol na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. Je to vůbec poprvé, kdy se třídy vypraví s našimi lektorkami za uměním mimo prostředí galerie a svých škol.

Podívají se do budovy rektorátu technické univerzity, v jehož otočných dveřích je do konce února vystavena instalace jednoho z nejvýznamnějších českých umělců současnosti Jiřího Kovandy. Oba edukační programy nazvané Čekáme, až přijdete… (pro ZŠ) a Vy neznáte Kovandu? (pro SŠ a gymnázia) souvisí právě s výstavou Jiří Kovanda ve dveřích VŠB-TUO a jsou připraveny ve spolupráci s univerzitou.

Zábavnou akční formou zprostředkujeme žákům i jejich učitelům umění v nových nečekaných prostorách. S přihláškami nečekejte!


Čekáme, až přijdete…
Vy neznáte Kovandu?