Ojedinělou spolupráci zahájily PLATO Ostrava a Fakulta elektro-techniky a informatiky VŠB–TUO. V galerijních prostorách i na univerzitní půdě budou společně realizovat výstavy, performance, projekce a před-nášky. Rozsáhlý mezinárodní projekt připravuje  kurátor Michal Novotný, který vede galerii Futura a podílí se i na dramaturgii PLATO. První vlaštovkou bude na podzim intervence umělce Jiřího Kovandy.

tisková zpráva