PLATO Ostrava, příspěvková organizace zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Oprava parovodní přípojky – obnovení dodávek tepla pro objekt Bauhaus.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky na kvalifikaci a další podmínky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou od 25. 10.2017 k dispozici na profilu zadavatele, kde budou zveřejňována i případná vysvětlení zadávacích podmínek.  Výzva k podání nabídky je ke stažení zde.