PLATO Ostrava, příspěvková organizace zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna poškozených polykarbonátových výplní a přetěsnění světlíků na objektu Bauhaus.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky na kvalifikaci a další podmínky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou od 18. 09.2017 k dispozici na profilu zadavatele, kde budou zveřejňována i případná vysvětlení zadávacích podmínek.  Výzva k podání nabídka je ke stažení zde.