Plato Beny Wagner Metafory zraku přednáška

Zvukově-vizuální narativ o materiálních podmínkách nejen lidského zraku a jeho vztahu k energii, který se v historii i v současnosti neustále proměňuje. Přednáška se zaměří na zrak jako rozhodující, přesto však problematický klíč k chápání postavení člověka v rámci ekologického systému.

Beny Wagner je vizuální umělec a autor textů. Věnuje se pohyblivému obrazu, textům, instalacím, přednáší a vytváří nelineární narativy na pomezí mezi vědeckým přístupem a spekulací. Wagner zkoumá nejrůznější způsoby zprostředkování mezi nitrem a okolním světem: prostřednictvím ekologie, technologií, materiálního či virtuálního prostoru. Opakovaně se ve své práci vrací ke zrakovému zprostředkování a zvlášť se zaměřuje na to, jak je zrak, ale i hranice vědomí, formován jazykem, hmotou a technologiemi.

Wagner je jedním z vystavujících v rámci výstavy Heroic vs. Holistic.


Doporučené vstupné 30 Kč.