PLATO v galerii

Jako Jarka Metelka…
15.11.2017 – 28.01.2018


PLATO na VŠB-TUO

Čekáme, až přijdete…
06.11.2017 – 28.02.2018


PLATO ve škole

Franta, tužka, Mančuška
Září – prosinec 2017

Vstup zakázán
Září – prosinec 2017


Archiv edukačních programů 2017:

Edukační program k výstavě Dočasný depozitář – kresba
Hra na sochy
Nebojte se současného umění!
Vyšívat nemusí jen babičky