Jiří Kovanda ve dveřích VŠB-TUO
20.10.2017 – 28.02.2018
Zahájení 19.10.2017 od 11h
Kurátor: Marek Pokorný

Výstavu zahájí rektor VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. a ředitel PLATO Marek Pokorný.


V posledních padesáti letech se galerií může stát jakýkoli prostor. Opuštěné skladiště, zrušená škola, plynojem, vodojem, smuteční síň, opuštěná vitrína, autobusová zastávka anebo kaluž, abychom našli dobrý příklad z Ostravy. Od října proměníme v galerii otáčecí dveře do budovy rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Ke spolupráci budeme pravidelně zvát v první fázi zejména významné české umělce. Takže zcela logicky začínáme Jiřím Kovandou, asi nejdůležitější postavou, která svým dílem a postoji výrazně ovlivnila celou českou uměleckou scénu a jejíž globální reputace je nepřehlédnutelná.


Zahájení doprovodí speciálním audio setem ostravský zvukový umělec Martin Režný.


Pořádá PLATO a VŠB – Technická univerzita Ostrava.


Projekt navazuje na memorandum o spolupráci mezi PLATO a FEI VŠB-TUO.