Plato Karol Sienkiewicz Falender Kowalski

Polský kritik a historik umění Karol Sienkiewicz představí v rámci výstavy Heroic vs. Holistic práci dvou výrazných osobností polské umělecké scény 70. let: Barbary Falender a Grzegorze Kowalského. Manželé, ona – sochařka, on – ve snaze médiu sochy uniknout. Obvykle pracovali individuálně a setkávali se především ve fotoateliéru. Jejich společným zájmem bylo tělo.

Karol Sienkiewicz je polský kritik a historik umění. Spolupracuje s kulturním internetovým portálem dwutygodnik.com a deníkem Gazeta Wyborcza. Je autorem knih Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna (2014) či Patriota wszechświata. O Pawle Althamerze (2017). Dlouhodobě se zabývá a zprostředkovává pedagogický přístup G. Kowalského v ateliéru sochařství na AVU ve Varšavě. S jeho texty se můžete setkat i na blogu: www.sienkiewiczkarol.org.


Doporučené vstupné 30 Kč.