EN

PLATO Ostrava je příspěvkovou organizací statuárního města Ostravy, která byla založena v červenci 2016.

Cílem PLATO Ostrava je zprostředkování širokého spektra informací o současném umění a jeho tématech stejně jako zintenzivnění diskuse o povaze, přínosech, podobách a možnostech současného umění.

Vlastní aktivity PLATO Ostrava se opírají o přirozenou souvislost s mezinárodním děním a představují různé způsoby přemýšlení výrazných tvůrců současného českého a světového výtvarného umění. PLATO Ostrava seznamuje publikum a veřejnost s teoretickým zázemím vnímání a rozumění uměleckým dílům v souvislosti s podmínkami jejich vzniku a cesty k divákovi. Zprostředkovává současné výtvarné umění z hlediska jeho interdisciplinarity, společenských funkcí a v kontextu dalších druhů umění.

Konečným sídlem PLATO Ostrava se v horizontu několika let stanou zrekonstruovaná památkově cenná městská jatka v centru Ostravy z konce 19. století. Do té doby bude sídlit v bývalém hobby-marketu Bauhaus v bezprostřední blízkosti jatek. Než Bauhaus projde základní repasí, své funkce a aktivity naplňuje v podobě „Kanceláře pro umění“ na ul. Českobratrská 1888/14.

Činnosti PLATO Ostrava předcházel tříletý projekt Galerie města Ostravy / Plato – platforma (pro současné umění) Ostrava, jež byl k 31. 12. 2016 ukončen. Umělecky a obsahově projekt zaštiťoval Marek Pokorný, který následně převzal funkci ředitele PLATO Ostrava.

Další a povinně zveřejňované informace:
Rozpočet PLATO na rok 2018 (PDF)
PLATO 2013–2016: závěrečná zpráva (PDF)

Lidé

  • Ideový koncept a autorský tým
  • Daniela Dostálková
  • Linda Dostálková
  • Michal Novotný
  • Marek Pokorný

Program

Komunikace

Edukační programy pro školy

Produkce a provoz

Chtějte více umění od své kanceláře!