PLATO výstava Pomíjivé hovory Ephemer Talks

Na konci sezóny se kancelář pro umění PLATO promění ve speciální obchod s rostlinami z Ostravy a okolí. „Divné“ květinářství na naši výzvu alespoň na jeden týden z galerie vytvoří zahradní architektka Lucie Králíková z brněnského projektu Efemér ve spolupráci s fotografkou Michaelou Karáskovou. Nabídneme tak nejen květiny na míru, ale především prostředí pro rozhovor o tom, že za obyčejnou kytku se nemáme stydět, kde co v naší blízkosti roste a jaké květiny se k nám a našim blízkým hodí.

Naše kytice uvázaná návštěvníkovi na míru z květin a rostlin, které autorky projektu natrhají ve městě a jeho okolí, pak bude vždy odpovědí na otázky, které ze setkání vyplynou. Pokud si sebou přinesete vlastní kytici, stane se výchozím bodem našeho dialogu. Kytice jako gesto výměny a sdílení.

Nahlodejme jistoty globálního trhu s květinami! Vraťme kytkám důstojnost a z vázání kytek udělejme zase umění! Najděme alternativu pro naše emoce a životy!

Marek Pokorný


Za projektem Pomíjivé hovory / Ephemeral Talks stojí brněnské ekologické květinářství Efemér, které propojuje lásku k přírodě v její nejprostší podobě, lásku k tradicím a potěšení z nádherně uvázané kytky, klidně třeba z větví nebo rostlin z městské divočiny. Ten založila zahradní architektka brněnská zahradní architektka Lucie Králíková s architektkou Klárou Zahradníčkovou.

Efemér jsem založila, protože mi leží na srdci některé dnešní postupy v obchodu s řezanými květinami. Jako zákazníci známe zaběhlý květinový sortiment, který je celoročně k dispozici, ale méně už tušíme, že k nám putuje tisíce kilometrů, a jakou daň platí za jeho nízkou cenu a celoroční dostupnost lidé i krajina v Zimbabwe, Keni či Ekvádoru. Neuvědomujeme si, že globální trh zapříčinil zánik téměř všech malopěstitelů květin a zahradnictví v našem sousedství. Mizí tak přirozená schopnost účelně využívat místní zdroje a často i pocit zodpovědnosti za své okolí. Díky vyšlechtěným květinám se šíří zvrhlá estetika “floristického umění,” která nám podsouvá pocit studu za obyčejnou kytku z venkovské zahrady nebo ze sobotní vycházky za město. Pro mě je práce s květinami spíše tvůrčím procesem než odcizenou průmyslovou produkcí, vnímám neoddělitelnou podobu každé kytice s jejím původem a přirozeným projevem. Proto nabízím alternativu.

Znám místa, na nichž naše květiny vyrůstaly. Pěstuji je na své vlastní zahradě ve městě v souladu s principy ekologického zemědělství. Co si nevypěstuji, kupuji od lokálních pěstitelů či v zahradnictví. Je pro mě normální používat rostliny podle ročního období. Oživuji rituály a kulturní zvyky spojené s květinami. Vstupuji na území opuštěných zahrádkářských kolonií a ploch zarůstajících plevelem. Ráda používám rostliny vyskytující se volně v příměstské divočině i kulturní krajině. V krajině pozoruji přirozená stanoviště jednotlivých rostlinných druhů. Považuji kytici za výtvarný objekt v sounáležitosti s místem, kde vzniká, a člověku, kterému je určena.

Lucie Králíková


Program k projektu:

26.09.  v 18h, přednáška botanika Jana Alberta Šturmy o městské divočině
27.09. v 19h, koncert polské formace Mchy i porosty (česky Mechy a lišejníky) & dernisáž