Komponovaný večer oživí prostory bývalého Bauhausu akcemi odrážejícími statickou část výstavy Přípravný portrét Mladé dívky. Zaměření současné umělecké performance směrem k charismatičnosti módních přehlídek, divadelní scénografii, dokumentaci cirkulující po propojených obrazovkách, a obecně k mechanismům korporátní marketingové komunikace a jejich vztahu k politice identity těla představí akce Lukáše Hofmanna, Adityi Mandayam a Aleksandry Ska.


Partnerem akce je společnost Dolní oblast Vítkovice.