Termín: 21. 10. 2017, 10h – 15.30h
Místo konání: PLATO, Kancelář pro umění (Českobratrská 14) a bývalý Bauhaus (Janáčkova 22)
Zápisné: 200 Kč (zahrnuje lektorné, materiál, občerstvení a oběd)
Kapacita: 15 osob
Pořádá: PLATO Ostrava, příspěvková organizace
Rezervace a další informace: Mgr. Iveta Horáková, T: 727 952 712, E: iveta.horakova@plato-ostrava.cz


Hosté

Jiří Franta a David Böhm, umělci
Jan Zálešák, historik umění, kurátor, teoretik a publicista


Sobotní akademie pro pedagogy je určena pro učitele základních a středních škol, kteří chtějí přemýšlet o předmětu, který vyučují, v rozšířené perspektivě. Program teoreticky i prakticky ukáže, jak se současné umění dotýká problémů současného světa a jak pracuje s různými oblastmi vědění a praxe. Uznávaný kurátor i samotní umělci vám pomohou nejen se lépe zorientovat ve složité struktuře umělecké scény posledních dvou dekád, ale především si společně probereme řadu možností, okruhů a témat, jimiž se umění dneška zaobírá. Naznačíme také, že příklady ze současného umění lze využít při výuce různých předmětů i zapojit do jednotlivých fází pedagogického procesu. Akademie je otevřená pro pedagogy s jakoukoli aprobací (nejen humanitních předmětů), pro něž jsou nové formy poznání a prožitky důležitou součástí výkonu profese i života. V neposlední řadě Akademie slouží také jako ukázka toho, co nabídne podobně zaměřená dvoudenní letní škola plánovaná na srpen 2018.


Harmonogram

  • 9.30 registrace, ranní káva (galerie PLATO)
  • 10.00 úvodní slovo ředitele PLATO
  • 10.15 přednáška Jana Zálešáka Umění po roce 2000 a diskuse
  • 12.00 oběd v galerii
  • 13.00 přesun do Bauhausu, odpolední káva
  • 13.15 Iveta Horáková a Alice Sovadinová: edukační programy v PLATO
  • 13.30 – 15.30 Jiří Franta a David Böhm – projekt určený pedagogům

Kurátor a pedagog Jan Zálešák (*1979) vystudoval pedagogickou fakultu MU, kde v roce 2007 obhájil dizertační práci věnující se současným metodám interpretace obrazů ve vztahu k výtvarné výchově. Po studiu působil jako kurátor Galerie mladých v Brně, spolupracoval s Fait Gallery, brněnským Domem umění i pražskou FUTUROU. Od roku 2008 přednáší na vysokých školách (MU, VUT) a věnuje se též kritickému a teoretickému psaní textů do časopisů s uměleckou tématikou. V roce 2011 vydal knihu s názvem Umění spolupráce, která mapuje dění na české scéně od roku 1998 se zaměřením na umělecké skupiny či dvojice, nebo participativní umění jako takové.

Jan Zálešák: Umění po roce 2000

Název přednášky nejen lapidárně předjímá její obsah, ale zároveň se odkazuje k názvu publikace Hala Fostera a kol. Umění po roce 1900. Specifikem této knihy je, že čtenáře provází dějinami umění minulého století metodou „rok za rokem“. Představit vývoj umění po roce 2000 podobným způsobem je zajímavá výzva, ale jistě i jeden ze způsobů, jak vyprávět o minulosti, která je pro standardní dějiny umění příliš čerstvá. V každém jednotlivém roce následujícím po roce 2000 se zaměříme na jedno vybrané dílo nebo na výstavu jako na příklad tendencí, více či méně životaschopných, jež se v tomto období objevily – ať už je to tíhnutí ke spolupráci, zájem o archivy a historii modernity, post-internet anebo aktuálně prožívaný návrat k zájmu o objektovost a formální estetiku. Vybírány budou příklady jak ze světového, tak z českého umění, aby tak bylo možné naznačit, jak se ve sledovaném období vazby českého umění na mezinárodní kontext proměňují a vyvíjí.


David Böhm (1982) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliéry Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokolii), věnuje se kresbě a zkoumáním všech jejích možností. A to jak v případě současného umění, kresby v prostoru i ilustrace, za kterou získal několik ocenění, například cenu Magnesia Litera za knihu určenou dětem Hlava v hlavě nebo Zlatou stuhu za Výtvarný počin, kterou byla ohodnocena kniha Ticho hrocha. Často spolupracuje a vystavuje v tvůrčím tandemu s Jiřím Frantou, má však za sebou i spousty sólových výstav a projektů.

Jiří Franta (1978) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (ateliéry Antonína Střížka a Vladimíra Skrepla), podílí se na akcích umělecké skupiny Rafani a v současnosti působí v Ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Spolu s Davidem Böhmem opakovaně získali nominaci na Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělce do 35 let. Také on se věnuje ilustraci, která sklízí ocenění na půdě veřejnosti i kritiků, například za spolupráci na knize pro děti Proč obrazy nepotřebují názvy, která rovněž získala ocenění Magnesia Litera.

Anotace Davida Böhma a Jiřího Franty

Vytvoříme situace, při kterých má člověk omezenou schopnost kontroly nad vznikající kresbou. Zajímá nás, jak a kde se tvoří rukopis a jakým způsobem člověk začne přemýšlet o díle, když musí zároveň překonávat překážku či odpor.


Jak se přihlásit

Zájemci o účast se mohou závazně přihlásil emailem na iveta.horakova@plato-ostrava.cz.

Prosím, do emailu uveďte

  • jméno a příjmení
  • školu, na které působíte
  • předměty, které vyučujete

Akademie je určena pro 15 osob. Platba proběhne na místě.