Galerie Plato Tomas Vanek Particip 178 v Trojhali

Dílo Particip č. 178, které Tomáš Vaněk vytvořil „na objednávku“ PLATO – platformy (pro současné umění) Ostrava, je podle jeho vlastního vyjádření audiosituace sestávající z dvanácti poslechových míst v prostoru Trojhalí, na kterých byly pořízeny binaurální nahrávky nečekaných a někdy trochu nemístných akcí, aktivit a událostí. Jako bývalý aktivní fotbalista, praktikující dobrovolný hasič či rybář se zálibou ve cvičení tai-či má Tomáš Vaněk cit pro půvab a emocionální sílu prostých úkonů a jevů. Zvukový záznam letu včel, hlasitého oddechování ve spánku a tekoucí vody v konkrétním prostoru, na němž se tyto události staly a na jehož fyzické a akustické kvalitě participují, svým způsobem popírá skutečnost. Iluze právě probíhajícího děje posluchače/diváka překvapuje, ale zároveň mu upírá možnost aktivně se zapojit. Na druhé straně setkání s Vaňkovým dílem/nahrávkou by se mohlo stát impulsem k domýšlení možností, které prázdný prostor Trojhalí nabízí. Důležitým prvkem projektu budou reakce diváků, kteří by se díky uměleckému dílu mohli ve specifické situaci veřejně uživatelného a funkčně nedeterminovaném prostoru v ideálním případě stát v průběhu dalších měsíců a let účastnými aktéry.

Marek Pokorný


Tomáš Vaněk (*1966) – absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, v 90. letech člen umělecké skupiny Bezhlavý jezdec (spolu s Janem Mančuškou, Janem Šerých a Josefem Bolfem), zakládající člen kolektivu pas, produkce aktivit současnosti (spolu s kurátorem Vítem Havránkem a umělcem Jiřím Skálou). Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2001. Od roku 2014 je rektorem Akademii výtvarných umění v Praze. Jeden z výrazných představitelů české post-konceptuální scény. Od svých studií v reakci na diskusi o možnostech malířství postupně redukuje malovaný obraz na princip mimikry, respektive povrchovou úpravu, obvykle monochromaticky vybledlou, takže konkrétní dílo začíná působit až v souvislosti s konkrétním místem, na nějž je instalováno. Logický přechod k šablonám a sprejovaným intervencím, které zdůrazňují a upozorňují na prostředí či rámec konkrétní situace (galerijní, ale také ve veřejném prostoru) spíše než samo zobrazení, se stal východiskem pro Vaňkovu nejvýznamnější tvůrčí inovaci, takzvaný „particip“. Od roku 2005 se Vaněk intenzívně zabývá prací se zvukem a zvukovými nahrávkami.

TROJHALÍ KAROLÍNA
po – pá 8 – 22 hod
so – ne 10 – 20 hod