dnes

PLATO

csen

Pro pedagogy, V galerii:

Letní akademie současného umění pro pedagogy 2019

28/8–29/8/2019

Určeno pro 20 pedagogů SŠ, ZŠ, MŠ a studenty VŠ bez omezení aprobace

Zápisné:
400 Kč (zahrnuje oběd a brunch)

Jak se přihlásit:
1) Stáhněte si přihlášku níže a vyplněnou pošlete na info@plato-ostrava.cz
2) Uhraďte zápisné (platba předem nutná, způsob platby popsán v přihlášce)

Místo konání:
PLATO

 

Bauhaus: učitel-průsečík

Druhý ročník dvoudenní akademie pro pedagogy je věnován fenoménu nejvlivnější výtvarné školy 20. století, německého Bauhausu, který letos slaví 100 let od svého založení. Utopické aspekty vzdělávání, mezioborovost a komunitní život charakteristické pro Bauhaus jsou stále předmětem současné živé diskuze v rámci umělecké scény a vzdělávacích institucí. Budou i tématem letošní akademie a nahlédneme je perspektivou teoretiků, umělců a pedagogů.

Akademie je určena pedagogům mateřských, základních, středních škol a studentům VŠ.

Hosté:
Lada Hubatová-Vacková, historička umění a kurátorka (UMPRUM)
Barbora Klímová, umělkyně, pedagožka (FaVU VUT)
Mária Topolčanská, architektka a teoretička architektury (AVU)
Štěpánka Rajchlová, učitelka češtiny a ředitelka školy Naše škola Praha

PROGRAM

Středa 28/8/2019

9–9.30 h
Registrace a káva

9.30–9.45 h
Úvodní slovo

9.45–11.45 h
Přednáška:
Lada Hubatová-Vacková: Bauhaus, osobnosti, metody a pokračovatelé (Black Mountain College)

12–13 h
Společný oběd

13.15–16 h
Workshop:
Barbora Klímová: Materiálové procesy

Čtvrtek 29/8/2019

9–11 h
Přednáška:
Mária Topolčanská: Jak se proměňovala dispozice školních budov v čase a jaké mělo uspořádání školy vliv na edukaci

11–12 h
Společný brunch

12–15 h
Workshop:
Štěpánka Rajchlová: Jak při práci ve třídě najít správné místo mezi totalitou a anarchií?

15– 15.30 h
Shrnutí, diskuze

Barbora Klímová (1977)
studovala FaVU VUT v Brně (1998–2004) a Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Antverpy (2004–2006). Doktorandské studium absolvovala na VŠVU v Bratislavě (2010-2014). Vítězka ceny Chalupeckého z roku 2005 je konceptuální umělkyní, jejíž témata se pohybují napříč časem a prostorem. Často pracuje s archivem a s tím, jak jeho obsah může různými způsoby ovlivňovat a posouvat naše vnímání minulosti. Mísí metody a postupy typické pro praxi i teorii umění, kurátorství, dokumentaristiku. V současné době vede atelier environmentu na brněnské fakultě výtvarných umění VUT.

Lada Hubatová-Vacková (1969)
vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Studovala dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně a na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži. V letech 2014 a 2015 zastávala post šéfkurátorky Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, v loňském roce se spolupodílela na výstavním projektu První republika (1918-1938) Národní galerie v Praze (společně s Annou Pravdovou). Zabývá se moderním uměním 20. století a dekorativním uměním a designem 19. a 20. století.

Maria Topolčanská (1973)
je architektka, kritička a teoretička architektury. Studovala na technických školách architektury v Bratislavě, Barceloně a na Institutu bydlení a urbánních studií v Rotterdamu. V Praze vede platformu pro edukaci v architektuře Fake Cities True Stories, v rámci které pracuje na editorských a kurátorských projektech. Spolupracuje s galeriemi Vi per, Praha/4AM nebo Norma Space. V současnosti učí na katedře teorie a dějin umění na Akademii výtvarných umění v Praze.

Štěpánka Rajchlová (1975)
vystudovala bohemistiku a klasickou filologii na Univerzitě Karlově v Praze. Učila na základních školách, pracovala jako projektová manažerka i PR. Jako ředitelka byla činná na základní škole v Řevnicích, na 2. ScioŠkole Praha a v současnosti řídí společnost Naše škola Praha s.r.o., kde také učí český jazyk děti druhého stupně. Zavádí inovativní metody do výuky i do chodu školy tak, aby studentům i zaměstnancům bylo ve škole příjemně.

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR.

Škola je součástí festivalu re:bauhaus, který je pořádán ke 100. výročí založení školy Bauhaus.