PLATO

dnes
csen

Pro pedagogy, V galerii:

Letní akademie současného umění pro pedagogy 2018

Určeno pro 20 pedagogů ZŠ a SŠ bez omezení aprobace

Zápisné:
300 Kč (zahrnuje oběd 29.8.), platba na místě

Registrace na info@plato-ostrava.cz (uveďte prosím jméno, školu, aprobaci)

Místo konání:
PLATO

 

Proměna role ženy ve světě, v umění…

Dvoudenní vzdělávací program pro pedagogy základních a středních škol v přípravném týdnu o projevech genderu a uplatňování myšlenek feminismu ve společnosti a v umění. Témata vycházející z přirozené proměny role muže a ženy v současném světě budeme probírat s umělci, pedagogy, odborníky a aktivisty.

Pozvaní hosté:

Středa 29.8.2018

9–9.30 h
Registrace a káva

9.30–9.45 h
Úvodní slovo

9.45–11.30 h
Tomáš Pospiszyl: Proměna role umělkyně od 60. let minulého století
Přednáška historika umění se specializací na české a světové umění 20. století, pedagog (AVU)

11.45–12.30 h
Alžběta Bačíková: Talk and Twerk
Projekce filmu vizuální umělkyně a laureátky Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2018

12.30–13.30 h
Oběd v prostorách bistra PLATO

13.30–14.30 h
Iveta Horáková & Alice Sovadinová: Jak se dá se současným uměním pracovat ve výuce – ukázka edukačního programu k dílu A. Bačíkové Talk and Twerk

15–17 h
Milena Dopitová: workshop Jedna z nejvýraznějších osobností české polistopadové umělecké scény

Čtvrtek 30.8.2018

9.30–10.30 h
Tomáš Pavlas: workshop/přednáška
Setkání s odborníkem na genderovou rovnost Tomášem Pavlasem (Otevřená společnost)

10.40–11.40 h
Martina Smutná a Eva Svobodová: workshop
Členky nezávislé feministické organizace Čtvrtá vlna, která se soustředí na šíření a sdílení krátkých videí a filmů zaměřených na práva žen a women empowerment.

11.50–12.50 h
Debata s Tomášem Pavlasem, Martinou Smutnou a Evou Svobodovou
Jak pracovat s tématem genderové rovnosti v hodinách ZSV/OBN/DEJ/VV s využitím současného umění jako prostředníka.

Milena Dopitová (1963)
konceptuální umělkyně využívající pro svou tvorbu různých médií se od devadesátých let soustřeďuje zejména na sociální tématiku. Mezi všednodenní fenomény tabuizované současnou společností, o které se Dopitová zajímá, patří mimo jiné stáří, krutost, nejistota nebo pozice ženy nejen ve společnosti, ale také v kultuře. Milena Dopitová vede Ateliér intermediální tvorby I. na Akademii výtvarných umění. V loňském roce vyšla monografie věnována jejímu dílu s názvem Milena Dopitová, i stejné je jiné.

Tomáš Pospiszyl (1967)
přední český historik, teoretik a kurátor moderního a současného umění. Pedagogicky působí na FAMU (Centrum audiovizuálních studií) a AVU (Katedra teorie a dějin umění), věnuje se také umělecké publicistice. Vystudoval teorii kultury a dějiny umění na FF UK v Praze a ve studiích pokračoval také na zahraničních institucích. Do ohniska jeho zájmu spadají především témata smazávající hranice mezi tzv. vysokým a nízkým uměním či přesahující hranice jednoho media. Pospiszyl je mimo jiné držitelem ceny Věry Jirousové v kategorii etablovaných kritiků.

Tomáš Pavlas (1974)
manažer programu Prosazování genderové rovnosti týmu Otevřená společnost, která se snaží o šíření tolerance a rozmanitosti napříč všemi společenskými strukturami. Zároveň je Pavlas členem výboru Genderové expertní komory, podílí se na iniciativě Genderman a vyučuje kritická mužská studia na Fakultě humanitních studií UK.

Martina Smutná (1989)
výtvarná umělkyně a členka skupiny Čtvrtá vlna. Studovala na AVU a VŠUP, od roku 2012 vystavuje na výstavách v Česku i zahraničí především objekty kombinující malířské medium a instalace. V rámci nezávislé feministické organizace Čtvrtá vlna se soustřeďuje na práva žen a women empowerment, které spolu s ostatními členkami zpracovává především ve formě krátkých videí, jež následně sdílí prostřednictvím sociálních sítí.

Eva Svobodová (1988
feministická aktivistka a členkou skupiny Čtvrtá vlna. Studuje politologii na Filozofické fakultě UK. V rámci svého studia prováděla výzkum, ve kterém se zabývala islamofobií v České republice, později se zabývala pedagogickou činností u dětí s poruchou autistického spektra, nebo romské děti. V současnosti pracuje jako externí redaktorka Českého Rozhlasu, přispívá do časopisu A2.

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR.