Pro střední školy, V galerii:

Rychlokurz Bauhaus

Novinka

Edukační program k výstavě bauhausTWINS připravené u příležitosti 100. výročí založení umělecké školy Bauhaus.

V nabídce do konce prosince.

20 Kč / žák
60–90 minut

PLATO, Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), Ostrava

Objednávky a další informace:
Iveta Horáková
e-mail
+420 727 952 712

 

Řemeslo především! Opravdu? Přípravným (rychlo)kurzem à la slavný Vorkurz studentům přiblížíme klíčové principy umělecké školy Bauhaus. Speciální program – v nabídce do prosince.

Bauhaus si kladl za cíl sjednotit umění a řemesla a vytvořit novou průmyslovou estetiku neboli design. Architektura, malba, sochařství a fotografie se pod jednou střechou spojují s tkalcovstvím, kovářstvím, keramikou nebo scénografií.

Tento hlavní princip, který kladl mezi umění a řemeslo rovnítko, se stal inspirací k programu věnovanému experimentování a zkoumání materiálu, podobně jako to dělali studenti Bauhausu v přípravném kurzu i v jednotlivých dílnách. Budeme k tomu mít k dispozici autentické prostředí instalace bauhausTWINS, která obsahuje dochované prvky fasády bauhausovské budovy.

Klíčová slova: přípravný kurz (Vorkurz), materiálová zkoumání, řemeslo, linie–barva–tvar, umělecká škola Bauhaus, galerijní instalace bauhausTWINS

 

Pro střední školy

V galerii

Ve škole