Pro střední školy, V galerii:

Some Jokes Are Written Here

Edukační program k výstavám Dočasné struktury 3, 4, 5 (displej)

Program pro SŠ

20 Kč / žák 90–120 minut

PLATO, Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), Ostrava

Objednávky a další informace:
Iveta Horáková
e-mail
+420 727 952 712

 

Zamyslíme se nad tím, jak způsob prezentace ovlivňuje, jak pozorujeme své okolí. Kdo určuje, jak se máme na věci dívat? A může nás tím někdo manipulovat?

Slovo „display“ neznamená v angličtině jen obrazovku počítače nebo mobilu, ale používá se i pro vystavení, představení, vyvěšení, ukázání, zprostředkování, sdělení, zasazení do kontextu…

Co všechno může znamenat displej, když vstoupíme do galerie? Snažme se na chvíli zapomenout na displej mobilu, který nás pálí v kapse, a soustředit se na své okolí a na to, jakou pozici v něm zaujímají zdánlivě obyčejné předměty. Je s nimi možno zažít něco, co přesahuje interakci s elektronickou krabičkou? Jak vystavení předmětu ovlivní jeho funkci? A jak budeme tento předmět vnímat my? Sestrojme mentální mapu našich myšlenek a uvažujme nad funkcí výstavy.

Výstavní struktura displej je součástí cyklu Dočasné struktury 3, 4, a 5, kdy funkční zázemí v Bauhausu budujeme společně s umělci. Autory jednotlivých displejů jsou umělci Wesley Meuris (B), Marge Monko (EST) a Zbyněk Baladrán (CZ).

Klíčová slova: výstava, vystavování, objekt, kontextualizace, mentální mapa, manipulace

 

Pro střední školy

V galerii

Ve škole