Pro základní školy, V galerii:

Raději knihu!

Edukační program k výstavě Dočasné struktury 1 (knihovna)

Program je připraven zvlášť pro I. a pro II. stupeň ZŠ

20 Kč / žák
60–90 minut

PLATO, Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), Ostrava

Objednávky a další informace:
Iveta Horáková
e-mail
+420 727 952 712

 

Kdy se kniha stává uměleckým artefaktem? Jak rozpoznáme umění a kýč? Kdy se propojuje výtvarné umění s literaturou?

V PLATO máme i galerijní knihovnu nazvanou Vzájemná šetření zaměřenou na výtvarné umění. Vypadá jinak, než jsme zvyklí – její podobu vytvořil vizuální umělec Jan Šerých. Knihami se proto zabýváme i v tomto edukačním programu.

Zkusíme vyrobit knihy přímo v galerijní knihovně, kde rozhodně nebudeme šeptat. Budou ale vypadat jinak než ty běžné. Možná jako bludiště, krajina nebo bonboniéra. Odrazíme se od lettrismu, který od 40. let 20. století podobně jako dadaismus bořil dosud zažitá pravidla a jako základní výrazový prvek používal písmo.

Klíčová slova: literatura, kniha, lettrismus, vizuální báseň, kniha jako artefakt, kreativita

 

Pro základní školy

V galerii

Ve škole