Pro základní školy, V galerii:

Výprodej!

Edukační program k výstavě Dočasné struktury 1 (prodejna)

Program pro 2. stupeň ZŠ

20 Kč / žák
60–90 minut

PLATO, Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), Ostrava

Objednávky a další informace:
Iveta Horáková
e-mail
+420 727 952 712

 

Na prodej! Prodáno! Sleva! Výprodej! Mohou i v galerijní prodejně, která je svébytným uměleckým dílem, platit pravidla psychologie prodeje a nákupu? Jakou roli v ní má kurátor, umělec a divák?

Podobu galerijní prodejny v PLATO jsme svěřili umělcům – Julii Gryboś & Barboře Zentkové, Milanu Houserovi a Johaně Pošové. Kurátorky projektu Linda & Daniela Dostálkovy společně s nimi sestavili prodejnu nazvanou Dynastie jako skládačku, kterou je možné opakovaně měnit jako zboží ve výloze. Co má společného výstavní plocha s prodejnou? Podobá se uspořádání zboží, podle nekonečné řady psychologických pouček, přístupu kurátora, který se snaží umístit artefakty tak, aby vzájemně (ne) komunikovaly?

Tuto (ne)komunikaci budeme zkoumat a různě do ní vstupovat. Budeme hledat vztah mezi umístěním uměleckých děl v galerii a uspořádáním zboží v supermarketu. Přiblížíme se scénografii, budeme pozorovat, kdy se obyčejná výstavka prodávaného zboží proměňuje v displej umění se vzájemnými vztahy a vlastním vnitřním životem. Budeme se ptát, kde a jak lze současné umění vystavovat a jaká je role kurátora, umělce a diváka. Edukace se bude konat také v galerijní prodejně.

Klíčová slova: reklama, psychologie, prodej, spolupráce, scénografie, výstava, displej, role

 

Pro základní školy

V galerii

Ve škole