Prezentace:

Nina Gažovičová: Trh nikdy nespí

Doporučené vstupné 30 Kč

Prezentace je součástí cyklu Intenzity.

 

Proč je trh s uměním důležitý a jakým způsobem ovlivňuje situaci na současné scéně?

A proč se dnes nemůžeme tvářit, že trh neexistuje a proč se stále tak nějak neumíme vyrovnat s cenovkou „připnutou“ k výtvarným dílům? Historička a autorky knihy Trh nikdy nespí (2019) Nina Gažovičová se pokusí vysvětlit tržní prostředí v širších souvislostech, pojmenovat jeho fungování, navázání na institucionální prostředí, základní principy, ale i vnitřní logiku. Nastíní ve zkratce historický kontext – vysvětlí, jak ovlivnilo naše současné pojetí trhu 40 let v socialistickém režimu a jaká byla cesta jeho opětovného konstituování se po roce 1989.

Nina Gažovičová je historička, kurátorka, licitátorka Aukční společnosti SOGA a autorka knihy Trh nikdy nespí. Studovala vědu o výtvarném umění na FF Univerzity Komenského v Bratislavě a filmovou vědu – teorie a dějiny filmu na Vysoké škole múzických umění. V roce 2013 získala doktorát na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V minulém roce vydala teoretickou publikaci Trh nikdy nespí, která shrnuje její doktorandský výzkum. Publikace představuje první komplexnější sondu do dějin domácího trhu s uměním. Definuje predispozice, podoby fungování a podmínky vzniku trhu s uměním na Slovensku, který vznikal v konkrétních ekonomických, společenských a politických podmínkách po roce 1989. Specializuje se na dějiny a teorii trhu se současným uměním. Realizovala několik výstavních a edičních projektů, pravidelně publikuje. Od roku 2003 je interní licitátorka společnosti Soga. Kromě desítek komerčních dražeb vedla téměř sto charitativních a benefičních aukcí ve prospěch UNICEF, Linky dětské jistoty, Nadace pro děti Slovenska, Nadace dětského kardiocentra nebo APPA. Je členka redakční rady časopisu 365.