Pro pedagogy, V galerii:

Letní akademie současného umění pro pedagogy 2022

Novinka

25/8 a 26/8/2022

Určeno pro 25 pedagogů SŠ, ZŠ, MŠ a studenty VŠ bez omezení aprobace

Zápisné:
500 Kč (zahrnuje oběd a brunch)

Registrační formulář

Závazná registrace do 30/6

 

Pátý ročník se zaměří na způsoby, jakými současné umění zachází s otázkou dobrého života a správného bytí.

Podtitul: Bajky o dobrém životě aneb Umělec – konstruktér správného života?

Otázku, jak správně žít a co je vlastně správně, si klademe několikrát za život. Bajky se na ní snaží odpovědět prostřednictvím alegorie. Obdobně postupují i umělci. Pracují s rekvizitami, jinotaji, obaly a příběhy ve snaze ne snad jenom poučit či moralizovat, ale dobrat se odpovědi na onu otázku… Podsouvají nám tak své vize správného života?

Za pomocí umělkyň/ců, teoretiček/ků i odbornic/íků i mimo vizuální umění se zaměříme na to, jakými způsoby současné umění zachází s otázkou dobrého života a správného bytí, jak konstruuje odpovědi na tento odvěký problém.

Pátý ročník akademie vychází svým zaměřením z tématu tzv. wellbeing (pocitu duševního blaha), který bude také ústředním motivem naší první zářiové výstavy v novém sídle – v zrekonstruovaných historických jatkách. Žánrem, jehož optikou bude výstava nazírána, se stane bajka. Program akademie jsme proto připravili tak, aby oslovil nejen pedagogyvýtvarné výchovy, ale také dalších, především humanitních oborů, zejména filozofie a základů společenských věd.

Hosté:

Michal Novotný, teoretik umění, pedagog, ředitel Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii Praha (teoretická část)

Alžběta Bačíková, umělkyně (workshopová část)

Vendula Chalánková, umělkyně (workshopová část)

Alice Koubová, filozofka, pedagožka, působí na Akademii věd a AMU (přesah)

Alžběta Bačíková – studovala na Akademii výtvarných umění v Praze, také na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér malby Jiřího Černického a Marka Meduny), ale magisterská studia dokončila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér malířství 2 Luďka Rathouského a Jiřího Franty), kde se rozhodla pokračovat v doktorském studiu. Ve své tvorbě se zajímá především o reflexi dokumentárních tendencí v současném umění, přičemž se soustředí hlavně na médium živého obrazu, které často kombinuje s prostorovou instalací. V roce 2018 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého a stala se držitelkou Divácké ceny Českých center. Dnes působí jako vedoucí pracoviště Artyčok.tv na Akademii výtvarných umění v Praze.

Vendula Chalánková – česká výtvarnice, konceptuální umělkyně a kreslířka komiksových stripů. V letech 1999–2006 vystudovala Fakultu výtvarných umění v ateliéru Environmentu u Vladimíra Merty a Mariana Pally na VUT v Brně. Během svého studia byla na stáži v intermediální škole Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze a také na brněnské FaVU v ateliéru Intermedia Václava Stratila. Ilustruje knihy pro děti a vytváří autorské komiksy. Zabývá se počítačovou grafikou a papírem. V roce 2006 získala cenu Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových a v roce 2009 ocenění Zlatá stuha za knihu O červené karkulce. Je zastoupena ve sbírce Národní galerie, Moravské galerie, sbírce Marek, v Galerii výtvarného umění v Chebu, Muzeu umění Olomouc a ve Vídni v Museum für Angewandte Kunst.

Alice Koubová – vystudovala matematiku na Karlově univerzitě v Praze a Filosofii na Université Paris X, Université de Geneve a Karlově univerzitě. Jako vědecká pracovnice Filosofického ústavu Akademie věd se orientuje především na témata performance, performativity, expresivity, (mezi)tělesnosti, identity, sociality, etiky a metodologie v rámci filosofie performance, uměleckého výzkumu a aplikované filosofie. Dlouhodobě vyučuje na Akademii múzických umění v Praze (kde působí nyní jako proděkanka pro vědu a výzkum) a dalších uměleckých školách v Čechách i ve světě. Je autorkou několika monografií, například Myslet z druhého místa: K otázce performativní filosofie. Praha, AMU, 2020.

Michal Novotný – studoval dějiny umění, filosofii a antropologii na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2011 až 2018 byl ředitelem Centra pro současné umění FUTURA v Praze. Od roku 2016 do roku 2018 působil jako koncepční dramaturg a externí kurátor v PLATO. Od roku 2016 je odborným asistentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi výrazné nezávislé výstavní projekty patří série skupinových výstav Orient (Kim?, Riga, BOZAR, Brusel, Bunkier Sztuki, Krakow, 2018), Orient2 (Kunsthalle Bratislava, 2019), Orient V (GHMP, Praha, 2019). V současné době působí zároveň na pozici ředitele Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii Praha.