Pro pedagogy, V galerii:

Letní akademie současného umění pro pedagogy 2019

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

28/8–29/8/2019

Určeno pro 20 pedagogů SŠ, ZŠ, MŠ a studenty VŠ bez omezení aprobace

Zápisné:
400 Kč (zahrnuje oběd a brunch)

Jak se přihlásit:
1) Stáhněte si přihlášku níže a vyplněnou pošlete na info@plato-ostrava.cz
2) Uhraďte zápisné (platba předem nutná, způsob platby popsán v přihlášce)

Místo konání:
PLATO

 

Bauhaus: učitel-průsečík

Druhý ročník dvoudenní akademie pro pedagogy je věnován fenoménu nejvlivnější výtvarné školy 20. století, německého Bauhausu, který letos slaví 100 let od svého založení. Utopické aspekty vzdělávání, mezioborovost a komunitní život charakteristické pro Bauhaus jsou stále předmětem současné živé diskuze v rámci umělecké scény a vzdělávacích institucí. Budou i tématem letošní akademie a nahlédneme je perspektivou teoretiků, umělců a pedagogů.

Akademie je určena pedagogům mateřských, základních, středních škol a studentům VŠ.

Hosté:
Markéta Svobodová, historička umění (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)
Barbora Klímová, umělkyně, pedagožka (FaVU VUT)
Petr Šmídek, architekt, teoretik a publicista
Štěpánka Rajchlová, učitelka češtiny a ředitelka školy Naše škola Praha

PROGRAM

Středa 28/8/2019

9–9.30 h
Registrace a káva

9.30–9.45 h
Úvodní slovo

9.45–11.45 h
Přednáška:
Markéta Svobodová: Bauhaus, osobnosti, metody a pokračovatelé

Úvodní přednáška je věnována škole Bauhaus obecně. Budeme sledovat její směřování od utopie a experimentu směrem k realizaci, kdy se z uměleckoprůmyslové školy stala jedna z nejznámějších škol průmyslového designu v Evropě. Na tomto vývoji měla podíl celá řada pedagogů výtvarníků, kteří zde přinášeli své vlastní pedagogické koncepce, včetně tří ředitelů (Walter Gropius, Hannes Meyer, Mies van der Rohe).

12–13 h
Společný oběd

13.15–16 h
Workshop:
Barbora Klímová: Materiálové procesy

Kdo někdy tvořil, určitě zná tu zkušenost, že proces vzniku díla, zahrnuje výjimečné momenty a zkušenosti, které často zůstávají nezúčastněnému publiku skryty. Uvědomovali si to mimo jiné konceptuální umělci, kteří od 60. let 20. století začali procesuálnost a vlastní zkušenost s mediem díla problematizovat. Workshop se zaměří na zkušenost s tradičními výtvarnými materiály jako je papír, textil, dřevo, kov, kámen, a na procesy jejich zpracování. Společně budeme uvažovat o otázkách dokumentace a sdílení efemérnějších přístupů k tvorbě v rámci zúčastněného i nezúčastněného publika.

Čtvrtek 29/8/2019

9–11 h
Přednáška:
Petr Šmídek: Proměny prostoru pro vzdělávání v průběhu 20. století

Kromě genů nás výrazně ovlivňuje také prostředí, kde vyrůstáme a trávíme nejvíce času. Kromě osobností, které nás vzdělávají, se do podvědomí propisuje také prostor, v němž výuka probíhá. Zaměříme se na proměny typologie školních budov v uplynulém století názorně představených na tuzemských i zahraničních příkladech.

11–12 h
Společný brunch

12–15 h
Workshop:
Štěpánka Rajchlová: Jak při práci ve třídě najít správné místo mezi totalitou a anarchií?

Na vzdělávání opravdu záleží: Jak nastavit proces vzdělávání, tak aby nezabil kreativitu a motivaci? A jak to udělat, aby se škola či třída stala místem, kde jsou lidé společně rádi a mají radost z toho, co dělají?

15– 15.30 h
Shrnutí, diskuze

Markéta Svobodová (1971)
vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd. Zabývá se kulturou 19. a 20. století. Je autorkou a spoluautorkou několik publikací, například: Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty; Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012; Umělecké památky Prahy. Velká Praha; Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Ideové, stavební a typologické proměny; Zdeněk Rossmann / Horizonty modernismu.

Barbora Klímová (1977)
studovala FaVU VUT v Brně (1998–2004) a Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Antverpy (2004–2006). Doktorandské studium absolvovala na VŠVU v Bratislavě (2010-2014). Vítězka ceny Chalupeckého z roku 2005 je konceptuální umělkyní, jejíž témata se pohybují napříč časem a prostorem. Často pracuje s archivem a s tím, jak jeho obsah může různými způsoby ovlivňovat a posouvat naše vnímání minulosti. Mísí metody a postupy typické pro praxi i teorii umění, kurátorství, dokumentaristiku. V současné době vede atelier environmentu na brněnské fakultě výtvarných umění VUT.

Petr Šmídek (1977)
vystudoval architekturu na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Odborné vzdělání získal během studia na technice v Drážďanech a praktické zkušenosti načerpal v architektonické kanceláři v Seattlu. Od roku 2001 zodpovídá za zahraniční rubriku internetového portálu archiweb.cz.

Štěpánka Rajchlová (1975)
vystudovala bohemistiku a klasickou filologii na Univerzitě Karlově v Praze. Učila na základních školách, pracovala jako projektová manažerka i PR. Jako ředitelka byla činná na základní škole v Řevnicích, na 2. ScioŠkole Praha a v současnosti řídí společnost Naše škola Praha s.r.o., kde také učí český jazyk děti druhého stupně. Zavádí inovativní metody do výuky i do chodu školy tak, aby studentům i zaměstnancům bylo ve škole příjemně.

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR.

Škola je součástí festivalu re:bauhaus, který je pořádán ke 100. výročí založení školy Bauhaus.