Pro střední školy, V galerii:

Američan si 20cm jazykem dosáhl na oko X Datel vyplázl 25cm jazyk

Novinka
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

20 Kč / student*ka
60–90 minut

Rezervace a další informace:
Alice Sovadinová
+420 737 855 798
alice.sovadinova@plato-ostrava.cz

 

O normách, intimitě, mezidruhové komunikaci a empatii. Program k mezinárodní výstavě Uprchlá, našel skrýš, stále uniká (Zvířecí zpravodajství).

Zvířata si v PLATO otevřela redakci. Aktuální výstava s nimi počítá jako s rovnoprávnými obyvateli města. Téměř přesně po roce od zahájení naší činnosti v rekonstruovaných městských jatkách si tak můžeme představovat, jaké by to bylo žít se zvířaty v respektu a beze strachu.

V edukaci se nejprve prostřednictvím tematizování skrýší, doupat ale zároveň také pastí dostaneme k jejich opouštění, jak na mentální, tak fyzické úrovni. Citlivě a adekvátně dynamice skupiny otevřeme otázky dichotomického pohledu na svět (dobře–špatně, klasifikace ve formě…stojíme výš–stojíme níž), co lidská zvířata pudí ovlivňovat přirozený stav věcí (domestikace a následná feralizace), nebo jak nenásilně sdílet prostředí se zvířectvem. Zamyslíme se nad nonverbální komunikací zvířat mezi sebou, ale i mezidruhově, s člověkem. Čeká nás tvorba zvířecí reportáže nebo kolektivní imaginace, pokud nás otázky studentek a studentů nezavedou k jiným mimo-lidským tématům.

Klíčová slova: mezidruhová komunikace, empatie, imaginace, prožitek, odučování zaběhnutým vzorcům (undoing), rozšíření dichotomického (dělícího pouze na dvě části) vnímání a nazírání skutečnosti, klasifikace/taxonomie, intimita, domestikace, normy, omezení