Pro střední školy, V galerii:

Bajka o bajce

Novinka
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

22/9–23/12/2022

20 Kč / žák
60–90 minut

Rezervace a další informace:
Iveta Horáková
+420 727 952 712
iveta.horakova@plato-ostrava.cz

 

Co je správné, jak se chovat zodpovědně k sobě i ostatním, jak žít dobrý život… Kdo ví odpovědi na tyto otázky? A jsou tyto odpovědi totožné s těmi minulými, budou i v budoucnu?

Svět kolem nás, a především prostředí internetu a lifestylových časopisů jsou plné rad o tom, jak vést dobrý život, jak nakládat s volným časem a jak pečovat o tělo i o duši. Rady však bývají často ambivalentní, a zvláště časově proměnlivé. Za pomoci výstavy Optimalizované bajky o dobrém životě i za pomoci nové budovy PLATO samotné se zamyslíme nad tím, jak je tento problém relativní a jak ho nahlížet. Snad nezbývá nic jiného než si vyprávět bajky.

Prostřednictvím alegorií bajek vyjádříme, co pro nás subjektivně znamená vést dobrý život a z vystavených děl se pokusíme interpretovat, jak a zda vůbec na tuto otázku odpovídají umělci.

Klíčová slova: morálka, relativita, bajka, „dobrý život“, wellbeing