Pro střední školy, V galerii:

Odměňující dezorientace

Novinka
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

20 Kč / žák
60–90 minut

Rezervace a další informace:
Alice Sovadinová
+420 737 855 798
alice.sovadinova@plato-ostrava.cz

 

Zformujeme fiktivní rekonstrukce zdánlivě známých prostředí, vytvoříme promyšlené montáže a kompozice zcela nečekanými nesourodými spojeními, a především tichým pozorováním rozvineme naši citlivost, smyslovost a schopnost všímavosti.

Dekonstruujeme jednotlivé složky filmu na zvuk a obraz. Obraz poté zmnožíme, navrstvíme a zacyklíme. Zajímá nás vychýlení a repetitivnost, obraz nesoucí stopy lidské přítomnosti, hry s měřítkem a orientací a především imaginace.

V kulisách videí a instalací britského umělce Dana Walwina si přivlastníme stěžejní aspekty jeho umění a společně vytvoříme skupinové dílo bez děje a bez konce.

Klíčová slova: imaginace, montáž, vrstvení a metaroviny, obraz a zvuk v audiovizuálním mediu, konstrukce a dekonstrukce, objekt, instalace