Pro základní školy, V galerii:

Doupata, skrýše a pasti

Novinka
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Edukační program pro oba stupně ZŠ

20 Kč / žák*yně
60–90 minut

Rezervace a další informace:
Alice Sovadinová
+420 737 855 798
alice.sovadinova@plato-ostrava.cz

 

Intimita a bezpečí. Přizpůsobit se podmínkám a prostředí. Komunikace beze slov. Odnaučování. Jak to my, zvířata, prožíváme? Program k výstavě Uprchlá, našel skrýš, stále uniká (Zvířecí zpravodajství).

Prostřednictvím výstavy, která proměnila galerii ve zvířecí redakci, se ponoříme do světa viděného perspektivou živočišné říše. Zkusíme si tvorbu zvířecí reportáže, kolektivní imaginaci nebo psaní na klávesnici potkaními tlapičkami. Citlivě a adekvátně věku třídy otevřeme témata dichotomického pohledu na svět (dobře–špatně, klasifikace ve formě…stojíme výš–stojíme níž), co lidská zvířata pudí ovlivňovat přirozený stav věcí (domestikace a následná feralizace), nebo jak nenásilně sdílet prostředí se zvířectvem. Zamyslíme se nad nonverbální komunikací zvířat mezi sebou, ale i mezidruhově, s člověkem. Jsme připraveni na to, že třída může díky výstavě spontánně otevřít i další témata, což nás vždy těší.

Klíčová slova: mezidruhová komunikace, empatie, imaginace, prožitek, odučování zaběhnutým vzorcům (undoing), rozšíření dichotomického (dělícího pouze na dvě části) vnímání a nazírání skutečnosti, klasifikace/taxonomie, intimita, domestikace, normy, omezení