Pro základní školy, V galerii:

1. Metamorphoses

Novinka

V nabídce od 10/3 do 28/5/2021

20 Kč / žák
60–90 minut

Čas i obsah programu lze přizpůsobit potřebám skupiny

Objednávky a další informace:
Iveta Horáková
+420 727 952 712
iveta.horakova@plato-ostrava.cz

Jak se k nám dostanete

 

V každém okamžiku se proměňuje nějaká část v lidském těle. Změna je tedy pro nás naprosto přirozená, i když ji často v realitě špatně snášíme. Proč vlastně?

Patrně největší římský básník Ovidius ve svých Proměnách často zaznamenával transformaci člověka v přírodninu. Americká bioložka a historička vědy Donna Haraway mluví o tom, že se část naší společnosti mění do podoby kyborgů. Místo, ve kterém žijeme, se mění a nabývá postindustriální povahy.

Bojíme se změny, protože nevíme, jestli se nám bude líbit, co přinese. Někdy dokonce víme, že se nám to líbit nebude. To ale platí jen tehdy, když si myslíme, že nad změnou nemáme žádnou moc. Co když se ale staneme spolutvůrci změny? Přijmeme to, co je dané, a zbytek si dotvoříme dle našich představ. Strach se mění v sílu a dobrodružství je na světě. Staňme se na chvíli tvůrci a mějme nad osudem navrch.

Klíčová slova: proměna, architektura, krajina, proměna těla, environmentální věda, ruin porn (okukování a fotografování rozpadajících se urbanistických celků či částí)

Program k 1. části výstavního cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach s názvem Proměna.

K tomuto výstavnímu cyklu nabízíme v roce 2021 čtyři edukační programy. Dva z nich ve druhé polovině školního roku 2020/2021 a další dva v první polovině dalšího školního roku 2021/2022. Pokud se s jednou třídou zúčastníte tří edukací tohoto cyklu, budete mít od nás čtvrtou jako bonus, tedy zdarma.

1. Metamorphoses
2. Pláč? Proč ne!
3. Více než dva
4. Kampaň

 

Pro základní školy

V galerii

Ve škole