• today

PLATO

csen

High Schools, At school:

ONLINE: Do it together/Use it together

V nabídce od 15/3

20 Kč / žák
60–90 minut

Čas i obsah programu lze přizpůsobit potřebám skupiny

Pomůcky: 5 listů papíru (A4) a tužka/fix

Platba: převodem na 115-2926620237/0100, do vzkazu pro příjemce prosím uveďte EDUKACE

Objednávky a další informace:
Iveta Horáková
+420 727 952 712
iveta.horakova@plato-ostrava.cz