• City Gallery of Contemporary Art

PLATO

csen

Elementary Schools, At school:

ONLINE: Umění spolupráce

Location:
  1. online

V nabídce od 15/3 pro základní a základní umělecké školy

20 Kč / žák
60–90 minut

Čas i obsah programu lze přizpůsobit potřebám skupiny

Pomůcky: 5 listů papíru (A4) a tužka/fix

Platba: převodem na 115-2926620237/0100, do vzkazu pro příjemce prosím uveďte EDUKACE

Objednávky a další informace:
Alice Sovadinová
+420 737 855 798
alice.sovadinova@plato-ostrava.cz