• City Gallery of Contemporary Art

PLATO

Letní akademie pro pedagogy 2020 hledala možnosti práce s pamětí

 
 

19

Photo: Zuzana Šrámková
Photo: Zuzana Šrámková
Photo: Zuzana Šrámková
Photo: Zuzana Šrámková
Photo: Zuzana Šrámková
Photo: Zuzana Šrámková
Photo: Zuzana Šrámková
Photo: Zuzana Šrámková
Photo: Zuzana Šrámková