• City Gallery of Contemporary Art

PLATO

Tématem nových edukačních programů je zpomalení a Cena Jindřicha Chalupeckého 2020

 

Edukace MŠ září 2020–leden 2021

Edukace ZŠ září 2020–leden 2021

Edukace SŠ září 2020–leden 2021

 
Photo: Tereza Hornová