• City Gallery of Contemporary Art

PLATO

Loučíme se s výstavou Cena Jindřicha Chalupeckého 2020

 
 
Foto: pohled do výstavy © Tomáš Souček, Společnost Jindřicha Chalupeckého