• City Gallery of Contemporary Art

PLATO

O svátcích vyrazte do galerie! Máme otevřeno

 
 

14

Anna Daučíková: Ó a ach a uf. Něco víc k pokrevní pří-buznosti. Foto: Martin Polák, PLATO
Daniel Rycharski: Valentines / Ash Wednesday. Photo: Martin Polák, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO
Marek Pražák: The Twelve Commandments. Photo: Martin Polák, PLATO