• City Gallery of Contemporary Art

PLATO

Vybíráme z březnového programu

 
 
Foto: Z výstavy Nechť dlouhá. Cesta. Vede. Ke. Schodům v. Nebesích. ©Martin Polák, PLATO