• City Gallery of Contemporary Art

PLATO

Výstavu si můžete projít v kostýmech zvířat

 
 

14

Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Martin Polák, PLATO