• City Gallery of Contemporary Art

PLATO

Soustředění Hromada z jednoho zrnka písku