Probuď v sobě kreativce

Vzdělávací projekt zaměřený na podporu kreativního učení, kdy se prostřednictvím umělců a umělkyň dostává do školní výuky kreativní přístup. Projekt je zastřešen Magistrátem města Ostravy, PLATO je jedním z partnerů.

Hlavní řešitel
Magistrát města Ostravy

Partneři:
PLATO Ostrava
THeatr ludem
Moravskoslezská vědecká knihovna

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a obohacení výuky v Ostravě se zaměřením na mateřské a základní školy, a to formou podpory vzdělávání tvůrčími kreativními způsoby, využívající různé formy umění.

Aktivity PLATO v rámci projektu

Podporu kreativního učení rozvíjíme prostřednictvím zapojení umělců a umělkyň do výuky, a to nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i v hodinách přírodovědných nebo dalších humanitních. Vstupem umělců a umělkyň do vyučování a spolupráce s vyučujícími na koncepci i vedení výuky dochází k propojování mezipředmětových vztahů a k vzájemné inspiraci. Umělci a umělkyně získává vhled do školského systému z pohledu školy a vyučující může získat nový pohled na předmět, který vyučuje.

Pro projekt byly vybrány dvě základní školy v Ostravě, celkem 4 třídy a 3 umělci/kyně. První školou je ZŠ Šalounova, kde dvě 7. třídy bude celkem 8krát učit slovenská umělkyně Monika Pascoe Mikyšková. Druhou školu jsme zvolili ZŠ Mitušovu, jejíž jedné 6. a jedné 7. třídy se celkem 8krát ujme umělecký tandem Anto_nie a Alex Sihelsk*. Celkem umělci a umělkyně odučí 80 vyučovacích hodin.

Slovenská umělkyně Monika Pascoe Mikyšková pracuje s monumentální akvarelovou malbou a rostlinnými i „nerostnými“ objekty. Její instalace připomínají herbářové otisky, výlisky a odlitky kombinované s živou pokojovou květenou. Otázky lidské tělesnosti a emocionálního prožívání se střetávají s nelidskou časovostí rostlin – polapených a vystavených, zařazených do botanické sbírky i uměle zkamenělých dekorativním zásahem. Rozvážný sochařský přístup střídá intuitivní hromadění přírodních tkání.

Alex Sihelsk* je multidisciplinární umělec*kyně, jež se ve své umělecké a výzkumné praxi zabývá tématy mytologií, kvíření médií, environmentální udržitelnost a otázky genderu. Na tato témata nahlíží z feministické perspektivy a z ní vycházející kritiky kapitalistického patriarchátu. Zaměřuje se také na problematiku tabuizování sexuálního násilí a systematického hýčkání rape culture. Svou praxi rozvíjí v pohyblivém obrazu, instalacích performance nebo virtuální realitě.

Anto_nie (Antonie Bernadová) je umělkyně a facilitátorka s kořeny v aktivistickém prostředí. Ve své práci nachází různé přístupy k tomu, co lze považovat za projev péče; facilituje workshopy vycházející z praxe Adrienne Maree Brown, zaměřené na kolektivní odolnost a bylinkářství. Pracuje také s 3D, herními enginy, imerzivním zvukem a dalšími způsoby vytváření komunitních nefyzických prostor.

Projekt je realizován díky podpoře: