• City Gallery of Contemporary Art

PLATO

Berlínský Gamut inc jako poslední letošní koncert z cyklu Prostorová disonance

 
 
Photo: Manuel Strube