• City Gallery of Contemporary Art

PLATO

V okolí PLATO vznikla zahrada o rozloze 9.000 m²

 
 

14

Photo: Dominika Goralska, PLATO, April 2023
Photo: Dominika Goralska, PLATO, April 2023
Photo: Dominika Goralska, PLATO, April 2023
Photo: Dominika Goralska, PLATO, April 2023