V okolí PLATO vznikla zahrada o rozloze 9.000 m²

 

V okolí nového sídla PLATO, tedy historických jatek, vznikl nový veřejný zelený prostor o rozloze 9.000 m². Nazýváme jej zahradou Přítomnosti.

 

14

Foto: Dominika Goralska, PLATO, duben 2023
Foto: Dominika Goralska, PLATO, duben 2023
Foto: Dominika Goralska, PLATO, duben 2023
Foto: Dominika Goralska, PLATO, duben 2023
 

 

 

Zahrada využívá etických a praktických principů permakultury, tedy ekologického a smysluplného uspořádání. Součástí výsadby je osm starých krajových odrůd jabloní, záhon s trvalkami, léčivými bylinami a záměrně vkomponovaným plevelem. Počítáme s výsadbou stromů a keřů s převážně jedlými bobulemi – hlohu, bezu muchovníku, arónií nebo dřínů. Vznikne tak jedlá zahrada pro lidi i zvířata. Do zeleně je přirozeně včleněn i biotop pro vodní živočichy a rostliny – kosatce, orobince, blatouchy, pomněnky, puškvorce a máta vodní.

Před samotnou výsadbou bylo nutno odvézt 60 tun kontaminované zeminy a nahradit ji novou. Okolí budovy tvoří vedle mlatových povrchů nezbytných pro provoz převážně travnaté plochy kombinované s loukami a enklávami vytrvalých lučních bylin. Pro dlážděné pochozí plochy jsou využity původní struskové kostky, cíleně zachované v rámci rekonstrukce budovy a zakomponované do exteriéru galerie.

Vedle doplnění o mobiliář, kterým jsou například lavičky, počítáme s průběžnou dosadbou další zeleně. Zahrada byla založena na podzim 2022.

Investor: statutární město Ostrava
Autoři: Robert Konieczny a KWK Promes, MS-projekce s.r.o.
Autorka vegetačních úprav a permakulturních prvků: Denisa Tomášková
Spolupráce: PLATO a Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)