1’2018–1’2019

 

Hodnotíme šestý rok své existence. Rok 2018 byl pro PLATO přelomový. Galerie se v průběhu roku 2018 přestěhovala a adaptovala svůj program na prostory bývalého hobbymarketu. Přesun zařadila česká i zahraniční média mezi nejvýraznější události roku. Během osmiměsíčního provozu PLATO uspořádalo 93 akcí a uskutečnilo 178 edukačních programů pro školy. Celková návštěvnost vzrostla více než o třetinu.

Děkujeme všem za podporu.

Zásadní události v bodech a číslech:

Přesun z extrémně malého do extrémně velkého prostoru
Odstranění havarijních závad
Změna vizuální identity
Dočasné struktury
Zahajovací týden
GDPR
Oprava parovodu
Komunita
Snížení stropu v „Barvy, laky“

13 výstavních projektů
93 akcí
65 vystavujících umělců
207 hostů v rámci programu
30 zahraničních umělců a hostů
178 edukačních programů pro školy