zahrada přítomnosti

Kvalita ovzduší v Ostravě:

Uspokojivá

 

 

Zahrada Přítomnosti je veřejným zeleným prostorem o rozloze 9.000 m2 v okolí hlavního sídla PLATO, tedy původních historických jatek.

Zahrada využívá etických a praktických principů permakultury, tedy ekologického a smysluplného uspořádání. Součástí výsadby je osm starých krajových odrůd jabloní, záhon s trvalkami, léčivými bylinami a záměrně vkomponovaným plevelem. Počítáme s výsadbou stromů a keřů s převážně jedlými bobulemi – hlohu, bezu muchovníku, arónie nebo dříne. Vznikne tak jedlá zahrada pro lidi i zvířata. Do zeleně je přirozeně včleněn i biotop pro vodní živočichy a rostliny – kosatce, orobince, blatouchy, pomněnky, puškvorce a mátu vodní.

Okolí PLATO tvoří převážně travnaté plochy kombinované s loukami a enklávami vytrvalých lučních bylin a mlatové povrchy. Pro dlážděné pochozí plochy jsou využity původní struskové kostky, cíleně zachované v rámci rekonstrukce budovy a zakomponované do exteriéru galerie. Vedle doplnění o mobiliář, jako jsou například lavičky, počítáme s průběžnou dosadbou další zeleně.

Autoři: Robert Konieczny a KWK Promes, MS-projekce s.r.o.
Autorka vegetačních úprav a permakulturních prvků: Denisa Tomášková
Spolupráce: PLATO a Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)
Investor: statutární město Ostrava
Zahrada byla založena na podzim 2022.

 

14

Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO