O nás

5000 m² pro umění

PLATO je městská galerie pro současné umění. Působí na ploše téměř 5000 m² v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Jejím definitivním sídlem se za několik let stanou zrekonstruovaná památkově chráněná městská jatka z konce 19. století v bezprostřední blízkosti Bauhausu.

Věříme tvůrcům

Poskytujeme zázemí všem, kdo chtějí v širších souvislostech porozumět světu. Jeho složitost a bohatství reflektujeme prostřednictvím umění. V mezinárodním kontextu a na nejvyšší možné úrovni. Věříme tvůrcům a jsme jim oporou. Iniciujeme vznik nových děl a uměleckých projektů, přicházíme s novými formáty prezentace současného umění.

Umění v souvislostech

Současné (vizuální) umění představujeme v kontextu dalších uměleckých oborů a vědních disciplín. Jeho hlubší porozumění zprostředkováváme ve spolupráci se současnými tvůrci v oblasti hudby, literatury, autorského divadla, ale také s osobnostmi zabývajícími se dějinami umění, filozofií a sociálními vědami. Připravujeme vzdělávací programy pro školy i širokou veřejnost.

Jediná městská instituce pro vizuální umění

PLATO je jediná příspěvková organizace statutárního města Ostravy, která se věnuje vizuálnímu umění bez budování vlastní sbírky. O galerii zřizovanou městem usilovala ostravská kulturní veřejnost od devadesátých let minulého století. PLATO vzniklo 1. července 2016. Jeho existenci předcházel grantový projekt v Dolních Vítkovicích (2013–2016).

 

Kurátoři PLATO o nové instituci

Jsme nová městská instituce, která především hledá adekvátní formáty prezentace současného (z definice globálního) umění a porozumění jeho podobám, povaze a záměrům – to vše ve specifických podmínkách místa, s nímž je spojena.

Současné umění není statická věc. Je to soubor postupů produkce uměleckých „děl“ a jejich interakcí s publikem, často vyžadujících nestandardní zázemí, které na úrovni veřejné instituce v kontextu České republiky zatím neexistuje. Omezení daná legislativou a prostorovými, organizačními i personálními možnostmi vnímáme jako výzvu k hledání neobvyklých řešení, která respektují nestabilní a proměnlivé nároky a podoby současného umění.

Jsme přesvědčeni, že instituce se má přizpůsobovat povaze současného umění a potřebám umělců, kurátorů a dalších tvůrců, nikoli naopak. Instituce, která lpí na ověřených a publikem vyžadovaných formátech a postupech, totiž nepracuje správně a neplní svou roli – nejen ve vztahu k umění a umělcům, ale především ve vztahu k veřejnosti. Současné umění ukazuje a mění svět z perspektiv, které nejsou běžnou součástí našeho každodenního jednání a dokonce mu často protiřečí. To je hodnota umění a trvat na ní je naší odpovědností vůči veřejnosti i konkrétnímu zřizovateli. Za rovnoprávnou a nedílnou součást aktivit a identity instituce považujeme vzdělávání.

Věříme současnému umění, které je z principu stále ve stadiu zrodu a jehož podoby, funkce a záměry se průběžně mění stejně jako celý svět. Výchozí hodnoty moderního umění – otevřenost novému, kritika společenské nespravedlnosti a víra v člověka jako bytost svobodnou, citlivou i kritickou – pokračují v současném umění způsobem, který odpovídá zkušenosti 21. století a na různých místech světa včetně Ostravy nabývá jedinečné podoby.

V tuto chvíli neexistuje obecná shoda na tom, jak má v budoucnu vypadat město a region, v němž působíme. Proto je naším úkolem pomocí současného umění zprostředkovat nejen dostupné a globálně inspirativní alternativy této budoucnosti, ale také kritické porozumění a prožívání současnosti. Vytváříme povědomí o stále komplikovanějším světě a různých způsobech chápání, zobrazovaní a zvažování jeho rizik a výzev. S ohledem na jedinečnost místa, za jehož stav neseme spoluzodpovědnost.

Jakub Adamec, Daniela & Linda Dostálková, Michal Novotný, Marek Pokorný

Ředitel
Marek Pokorný
marek.pokorny@plato-ostrava.cz

Asistentka ředitele
Aneta Galičáková
+420 739 679 429
aneta.galicakova@plato-ostrava.cz

Program

Kurátoři
Daniela Dostálková
Linda Dostálková
Michal Novotný

Dramaturg a kurátor
Jakub Adamec
+420 739 675 582
jakub.adamec@plato-ostrava.cz

Programová a projektová manažerka
Dita Eibenová
+420 739 678 915
dita.eibenova@plato-ostrava.cz

Komunikace

Komunikace a PR
Magdaléna Dušková
+420 727 815 134
magdalena.duskova@plato-ostrava.cz

Budování publika
Michaela Ondroušková
+420 737 834 512
michaela.ondrouskova@plato-ostrava.cz

Návštěvnický servis
Tereza Měsícová, Dagmar Pavlánová, Anna Pohořálková
+420 702 206 099
info@plato-ostrava.cz

Edukační programy pro školy

Galerijní pedagožka a koordinátorka
Iveta Horáková
+420 727 952 712
iveta.horakova@plato-ostrava.cz

Galerijní pedagožka
Alice Sovadinová
+420 737 855 798
alice.sovadinova@plato-ostrava.cz

Produkce a provoz

Provozní manažerka
Magda Luňáčková
+420 737 883 976
magda.lunackova@plato-ostrava.cz

Produkce
Lenka Škutová
+420 720 955 726
lenka.skutova@plato-ostrava.cz

Produkce
Zuzana Šrámková
+420 739 273 641
zuzana.sramkova@plato-ostrava.cz

Produkce (externí)
Lucie Gurecká
+420 774 979 000
lucie.gurecka@plato-ostrava.cz

Technik
Karel Jančík
+420 739 279 185
karel.jancik@plato-ostrava.cz

Správce objektů
Radim Tomašovský
+420 737 859 781
radim.tomasovsky@plato-ostrava.cz

Ekonomka
Ludmila Gelnarová
+420 725 871 888
ludmila.gelnarova@plato-ostrava.cz

Účetní
Michal Gelnar
+420 605 287 326
michal.gelnar@plato-ostrava.cz

 

Vizuální identita PLATO, NORMA a web
Radim Peško & Tomáš Celizna