O nás

5000 m² pro umění

PLATO je městská galerie pro současné umění. Působí na ploše téměř 5000 m² v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Jejím definitivním sídlem se za několik let stanou zrekonstruovaná památkově chráněná městská jatka z konce 19. století v bezprostřední blízkosti Bauhausu.

Věříme tvůrcům

Poskytujeme zázemí všem, kdo chtějí v širších souvislostech porozumět světu. Jeho složitost a bohatství reflektujeme prostřednictvím umění. V mezinárodním kontextu a na nejvyšší možné úrovni. Věříme tvůrcům a jsme jim oporou. Iniciujeme vznik nových děl a uměleckých projektů, přicházíme s novými formáty prezentace současného umění.

Umění v souvislostech

Současné (vizuální) umění představujeme v kontextu dalších uměleckých oborů a vědních disciplín. Jeho hlubší porozumění zprostředkováváme ve spolupráci se současnými tvůrci v oblasti hudby, literatury, autorského divadla, ale také s osobnostmi zabývajícími se dějinami umění, filozofií a sociálními vědami. Připravujeme vzdělávací programy pro školy i širokou veřejnost.

Jediná městská instituce pro vizuální umění

PLATO je jediná příspěvková organizace statutárního města Ostravy, která se věnuje vizuálnímu umění bez budování vlastní sbírky. O galerii zřizovanou městem usilovala ostravská kulturní veřejnost od devadesátých let minulého století. PLATO vzniklo 1. července 2016. Jeho existenci předcházel grantový projekt v Dolních Vítkovicích (2013–2016).

ostrava_logo

PLATO Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

 

Jsme nová městská instituce, která především hledá adekvátní formáty prezentace současného (z definice globálního) umění a porozumění jeho podobám, povaze a záměrům – to vše ve specifických podmínkách místa, s nímž je spojena.

Současné umění není statická věc. Je to soubor postupů produkce uměleckých „děl“ a jejich interakcí s publikem, často vyžadujících nestandardní zázemí, které na úrovni veřejné instituce v kontextu České republiky zatím neexistuje. Omezení daná legislativou a prostorovými, organizačními i personálními možnostmi vnímáme jako výzvu k hledání neobvyklých řešení, která respektují nestabilní a proměnlivé nároky a podoby současného umění.

Jsme přesvědčeni, že instituce se má přizpůsobovat povaze současného umění a potřebám umělců, kurátorů a dalších tvůrců, nikoli naopak. Instituce, která lpí na ověřených a publikem vyžadovaných formátech a postupech, totiž nepracuje správně a neplní svou roli – nejen ve vztahu k umění a umělcům, ale především ve vztahu k veřejnosti. Současné umění ukazuje a mění svět z perspektiv, které nejsou běžnou součástí našeho každodenního jednání a dokonce mu často protiřečí. To je hodnota umění a trvat na ní je naší odpovědností vůči veřejnosti i konkrétnímu zřizovateli. Za rovnoprávnou a nedílnou součást aktivit a identity instituce považujeme vzdělávání.

Věříme současnému umění, které je z principu stále ve stadiu zrodu a jehož podoby, funkce a záměry se průběžně mění stejně jako celý svět. Výchozí hodnoty moderního umění – otevřenost novému, kritika společenské nespravedlnosti a víra v člověka jako bytost svobodnou, citlivou i kritickou – pokračují v současném umění způsobem, který odpovídá zkušenosti 21. století a na různých místech světa včetně Ostravy nabývá jedinečné podoby.

V tuto chvíli neexistuje obecná shoda na tom, jak má v budoucnu vypadat město a region, v němž působíme. Proto je naším úkolem pomocí současného umění zprostředkovat nejen dostupné a globálně inspirativní alternativy této budoucnosti, ale také kritické porozumění a prožívání současnosti. Vytváříme povědomí o stále komplikovanějším světě a různých způsobech chápání, zobrazovaní a zvažování jeho rizik a výzev. S ohledem na jedinečnost místa, za jehož stav neseme spoluzodpovědnost.

Marek Pokorný, ředitel PLATO a kurátoři Jakub Adamec, Daniela & Linda Dostálková a Michal Novotný

9/7/2018

Ředitel
Marek Pokorný
marek.pokorny@plato-ostrava.cz

Asistentka ředitele a referentka ekonomické správy
Aneta Skulinová
+420 739 679 429
aneta.skulinova@plato-ostrava.cz

Program

Kurátorka
Edith Jeřábková
+420 736 699 600
edith.jerabkova@plato-ostrava.cz

Kurátorky
Daniela a Linda Dostálkovy

Dramaturg a kurátor
Jakub Adamec
+420 739 675 582
jakub.adamec@plato-ostrava.cz

Programová a projektová manažerka
Dita Eibenová
+420 739 678 915
dita.eibenova@plato-ostrava.cz

Koordinace programu partnerů v PLATO Bauhausu
Lívie Škutová
+420 737 856 981
livie.skutova@plato-ostrava.cz

Komunikace

Komunikace a PR
Magdaléna Michlová
+420 727 815 134
magdalena.michlova@plato-ostrava.cz

Budování publika
Michaela Ondroušková
+420 737 834 512
michaela.ondrouskova@plato-ostrava.cz

Návštěvnický servis
Anna Pohořálková (vedoucí), Milena Čmoková, Dominika Goralska, Dagmar Pavlánová, Karolína Stroupková, Lívie Škutová
+420 702 206 099
info@plato-ostrava.cz

Edukační programy pro školy

Galerijní pedagožka a koordinátorka
Iveta Horáková
+420 727 952 712
iveta.horakova@plato-ostrava.cz

Galerijní pedagožka
Alice Sovadinová
+420 737 855 798
alice.sovadinova@plato-ostrava.cz

Produkce a provoz

Provozní manažerka a pronájmy
Magda Luňáčková
+420 602 201 857
magda.lunackova@plato-ostrava.cz

Produkce
Tereza Měsícová
+420 720 955 726
tereza.mesicova@plato-ostrava.cz

Produkce
Zuzana Šrámková
+420 739 273 641
zuzana.sramkova@plato-ostrava.cz

Produkce (externí)
Lenka Škutová
+420 702 121 101
lenka.skutova@plato-ostrava.cz

Technik
Michal Janošec
+420 739 279 185
michal.janosec@plato-ostrava.cz

Správce objektů
Radim Tomašovský
+420 737 859 781
radim.tomasovsky@plato-ostrava.cz

Ekonomka
Pavlína Hrotíková
+420 724 881 583
pavlina.hrotikova@plato-ostrava.cz

Účetní
Pavla Hajná
+420 605 287 326
pavla.hajna@plato-ostrava.cz

Vizuální identita PLATO, Octopus Press a web
Radim Peško & Tomáš Celizna

Rozhovor pro galerii PLATO

Od roku 2018 má PLATO ke svým aktivitám k dispozici téměř 5000 m2 v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Ve velkorysém otevřeném prostoru haly se nacházejí knihovna s čítárnou, bistro s navazující zastřešenou zahradou a kino, které během dne slouží jako relaxační zóna. Dále rozměrná stage/pódium pro koncerty nebo divadlo a prodejna. Tyto části galerie, stejně jako informační místo/recepce, zázemí pro vzdělávací programy a šatna, byly po dobu jednoho roku budovány společně s umělci. Jsou tedy jak funkčními zónami, tak uměleckými díly. Protože se jedná o dočasné sídlo instituce, byly při jejich realizaci minimalizovány stavební úpravy. V interiéru PLATO jsou záměrně ponechány prvky odkazující k bývalé funkci objektu jako nápisy nebo výmalba.

Trvalým sídlem PLATO se stanou bývalá městská jatka v centru Ostravy. Budova jatek sloužila svému původnímu účelu v letech 1881 až 1965, od 70. let chátrala a v roce 1987 byla vyhlášena kulturní památkou. V roce 2017 vyhlásilo město Ostrava mezinárodní architektonickou soutěž na přestavbu jatek pro účely městské galerie, z níž vzešel návrh přestavby jatek od polského studia KWK Promes Roberta Konieczného. Investor stavby, kterým je město Ostrava, zahájil přestavbu na jaře 2020, ukončení je plánováno na jaře 2022. (aktualizováno v září 2021)

Mimořádná akce si žádá mimořádné prostory. Pokud chystáte něco pro malou uzavřenou společnost nebo naopak něco velkého, máte možnost pronajmout si celou galerijní halu PLATO Bauhausu, případně jen čítárnu v knihovně, kinosál s vlastní zvukovou aparaturou, stage (divadelní prostor/pódium) nebo zastřešenou zahradu. K dispozici je dále nabídka bistra PLATO Café s vlastní kuchyní, které zajistí catering na míru.

  • Ideálním dnem pronájmu je pondělí, kdy je galerie pro veřejnost uzavřena, ale s ohledem na program PLATO je možné se domluvit na jiném termínu.
  • Nabízíme jak personální služby (návštěvnický servis, produkci, techniky, lektorky edukačního oddělení apod.), tak i technickou podporu (ozvučovací aparaturu, mikrofony, data projektory, LCD obrazovky, základní osvětlovací techniku a mobiliář). V celém galerijním prostoru je wifi připojení.
  • Cenovou nabídku vám po zaslání konkrétních požadavků rádi zašleme. Neziskovým organizacím poskytujeme slevy.
  • V případě zájmu nás kontaktujte na info@plato-ostrava.cz
 

112

foto: Matěj Doležel
foto: Matěj Doležel
foto: Matěj Doležel
foto: Zuzana Šrámková
foto: Matěj Doležel
foto: Zuzana Šrámková
foto: Magdaléna Dušková
foto: Magdaléna Dušková
foto: Zuzana Šrámková
Foto: Matěj Doležel, PLATO
foto: Karolína Matušková
foto: Jakub Frank

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Moore Advisory CZ s.r.o., sídlo: Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupená: jednatel Ing. Radovan Hauk. Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka, tel. 734 647 701, e-mail: gdpr@moore-czech.cz.