O nás

5000 m² pro umění

PLATO je městská galerie pro současné umění. Působí na ploše téměř 5000 m² v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Jejím definitivním sídlem se za několik let stanou zrekonstruovaná památkově chráněná městská jatka z konce 19. století v bezprostřední blízkosti Bauhausu.

Věříme tvůrcům

Poskytujeme zázemí všem, kdo chtějí v širších souvislostech porozumět světu. Jeho složitost a bohatství reflektujeme prostřednictvím umění. V mezinárodním kontextu a na nejvyšší možné úrovni. Věříme tvůrcům a jsme jim oporou. Iniciujeme vznik nových děl a uměleckých projektů, přicházíme s novými formáty prezentace současného umění.

Umění v souvislostech

Současné (vizuální) umění představujeme v kontextu dalších uměleckých oborů a vědních disciplín. Jeho hlubší porozumění zprostředkováváme ve spolupráci se současnými tvůrci v oblasti hudby, literatury, autorského divadla, ale také s osobnostmi zabývajícími se dějinami umění, filozofií a sociálními vědami. Připravujeme vzdělávací programy pro školy i širokou veřejnost.

Jediná městská instituce pro vizuální umění

PLATO je jediná příspěvková organizace statutárního města Ostravy, která se věnuje vizuálnímu umění bez budování vlastní sbírky. O galerii zřizovanou městem usilovala ostravská kulturní veřejnost od devadesátých let minulého století. PLATO vzniklo 1. července 2016. Jeho existenci předcházel grantový projekt v Dolních Vítkovicích (2013–2016).

ostrava_logo

PLATO Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

 

Jsme nová městská instituce, která především hledá adekvátní formáty prezentace současného (z definice globálního) umění a porozumění jeho podobám, povaze a záměrům – to vše ve specifických podmínkách místa, s nímž je spojena.

Současné umění není statická věc. Je to soubor postupů produkce uměleckých „děl“ a jejich interakcí s publikem, často vyžadujících nestandardní zázemí, které na úrovni veřejné instituce v kontextu České republiky zatím neexistuje. Omezení daná legislativou a prostorovými, organizačními i personálními možnostmi vnímáme jako výzvu k hledání neobvyklých řešení, která respektují nestabilní a proměnlivé nároky a podoby současného umění.

Jsme přesvědčeni, že instituce se má přizpůsobovat povaze současného umění a potřebám umělců, kurátorů a dalších tvůrců, nikoli naopak. Instituce, která lpí na ověřených a publikem vyžadovaných formátech a postupech, totiž nepracuje správně a neplní svou roli – nejen ve vztahu k umění a umělcům, ale především ve vztahu k veřejnosti. Současné umění ukazuje a mění svět z perspektiv, které nejsou běžnou součástí našeho každodenního jednání a dokonce mu často protiřečí. To je hodnota umění a trvat na ní je naší odpovědností vůči veřejnosti i konkrétnímu zřizovateli. Za rovnoprávnou a nedílnou součást aktivit a identity instituce považujeme vzdělávání.

Věříme současnému umění, které je z principu stále ve stadiu zrodu a jehož podoby, funkce a záměry se průběžně mění stejně jako celý svět. Výchozí hodnoty moderního umění – otevřenost novému, kritika společenské nespravedlnosti a víra v člověka jako bytost svobodnou, citlivou i kritickou – pokračují v současném umění způsobem, který odpovídá zkušenosti 21. století a na různých místech světa včetně Ostravy nabývá jedinečné podoby.

V tuto chvíli neexistuje obecná shoda na tom, jak má v budoucnu vypadat město a region, v němž působíme. Proto je naším úkolem pomocí současného umění zprostředkovat nejen dostupné a globálně inspirativní alternativy této budoucnosti, ale také kritické porozumění a prožívání současnosti. Vytváříme povědomí o stále komplikovanějším světě a různých způsobech chápání, zobrazovaní a zvažování jeho rizik a výzev. S ohledem na jedinečnost místa, za jehož stav neseme spoluzodpovědnost.

Marek Pokorný, ředitel PLATO a kurátoři Jakub Adamec, Daniela & Linda Dostálková a Michal Novotný

9/7/2018

Ředitel
Marek Pokorný
marek.pokorny@plato-ostrava.cz

Asistentka ředitele
Aneta Skulinová
+420 739 679 429
aneta.skulinova@plato-ostrava.cz

Program

Kurátorky
Daniela Dostálková
Linda Dostálková

Kurátorka
Edith Jeřábková
+420 736 699 600
edith.jerabkova@plato-ostrava.cz

Dramaturg a kurátor
Jakub Adamec
+420 739 675 582
jakub.adamec@plato-ostrava.cz

Programová a projektová manažerka
Dita Eibenová
+420 739 678 915
dita.eibenova@plato-ostrava.cz

Komunikace

Komunikace a PR
Magdaléna Michlová
+420 727 815 134
magdalena.michlova@plato-ostrava.cz

Budování publika
Michaela Ondroušková
+420 737 834 512
michaela.ondrouskova@plato-ostrava.cz

Návštěvnický servis
Anna Pohořálková, Dagmar Pavlánová, Lívie Škutová
+420 702 206 099
info@plato-ostrava.cz

Edukační programy pro školy

Galerijní pedagožka a koordinátorka
Iveta Horáková
+420 727 952 712
iveta.horakova@plato-ostrava.cz

Galerijní pedagožka
Alice Sovadinová
+420 737 855 798
alice.sovadinova@plato-ostrava.cz

Produkce a provoz

Provozní manažerka
Magda Luňáčková
+420 602 201 857
magda.lunackova@plato-ostrava.cz

Produkce
Tereza Měsícová
+420 720 955 726
tereza.mesicova@plato-ostrava.cz

Produkce
Zuzana Šrámková
+420 739 273 641
zuzana.sramkova@plato-ostrava.cz

Produkce (externí)
Lenka Škutová
+420 702 121 101
lenka.skutova@plato-ostrava.cz

Technik
Michal Janošec
+420 739 279 185
michal.janosec@plato-ostrava.cz

Správce objektů
Radim Tomašovský
+420 737 859 781
radim.tomasovsky@plato-ostrava.cz

Ekonomka
Ludmila Gelnarová
+420 725 871 888
ludmila.gelnarova@plato-ostrava.cz

Pavlína Hrotíková
+420 724 881 583
pavlina.hrotikova@plato-ostrava.cz

Účetní
Michal Gelnar
+420 605 287 326
michal.gelnar@plato-ostrava.cz

Vizuální identita PLATO, NORMA a web
Radim Peško & Tomáš Celizna

Rozhovor pro galerii PLATO

Od roku 2018 má PLATO ke svým aktivitám k dispozici téměř 5000 m2 v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Ve velkorysém otevřeném prostoru haly se nacházejí knihovna s čítárnou, bistro s navazující zastřešenou zahradou a kino, které během dne slouží jako relaxační zóna. Dále rozměrná stage/pódium pro koncerty nebo divadlo a prodejna. Tyto části galerie, stejně jako informační místo/recepce, zázemí pro vzdělávací programy a šatna, byly po dobu jednoho roku budovány společně s umělci. Jsou tedy jak funkčními zónami, tak uměleckými díly. Protože se jedná o dočasné sídlo instituce, byly při jejich realizaci minimalizovány stavební úpravy. V interiéru PLATO jsou záměrně ponechány prvky odkazující k bývalé funkci objektu jako nápisy nebo výmalba.

Trvalým sídlem PLATO se stanou bývalá městská jatka v centru Ostravy. Budova jatek sloužila svému původnímu účelu v letech 1881 až 1965, od 70. let chátrala a v roce 1987 byla vyhlášena kulturní památkou. V roce 2017 vyhlásilo město Ostrava mezinárodní architektonickou soutěž na přestavbu jatek pro účely městské galerie, z níž vzešel návrh přestavby jatek od polského studia KWK Promes Roberta Konieczného. Investor stavby, kterým je město Ostrava, zahájil přestavbu na jaře 2020, ukončení je plánováno na jaře 2022. (aktualizováno v září 2021)

Mimořádná akce si žádá mimořádné prostory. Pokud chystáte něco pro malou uzavřenou společnost nebo naopak něco velkého, máte možnost pronajmout si celou galerijní halu, případně jen čítárnu v knihovně, kinosál s vlastní zvukovou aparaturou, stage (divadelní prostor/pódium) nebo zastřešenou zahradu. K dispozici je dále nabídka bistra PLATO Café s vlastní kuchyní, které zajistí catering na míru.

  • Ideálním dnem pronájmu je pondělí, kdy je galerie pro veřejnost uzavřena, ale s ohledem na program PLATO je možné se domluvit na jiném termínu.
  • Nabízíme jak personální služby (návštěvnický servis, produkci, techniky, lektorky edukačního oddělení apod.), tak i technickou podporu (ozvučovací aparaturu, mikrofony, data projektory, LCD obrazovky, základní osvětlovací techniku a mobiliář). V celém galerijním prostoru je wifi připojení.
  • Cenovou nabídku vám po zaslání konkrétních požadavků rádi zašleme. Neziskovým organizacím poskytujeme slevy.
  • V případě zájmu nás kontaktujte na info@plato-ostrava.cz
 

112

foto: Matěj Doležel
foto: Matěj Doležel
foto: Matěj Doležel
foto: Zuzana Šrámková
foto: Matěj Doležel
foto: Zuzana Šrámková
foto: Magdaléna Dušková
foto: Magdaléna Dušková
foto: Zuzana Šrámková
Foto: Matěj Doležel, PLATO
foto: Karolína Matušková
foto: Jakub Frank

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Moore Advisory CZ s.r.o., sídlo: Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupená: jednatel Ing. Radovan Hauk. Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka, tel. 734 647 701, e-mail: gdpr@moore-czech.cz.