Prostor pro školy a pedagogy

Kontakt, informace, objednávky
Mgr. Iveta Horáková
iveta.horakova@plato-ostrava.cz
+420 727 952 712

 

Programy PLATO pro školy a pedagogy podporují mladé lidi a pedagogy, aby prostřednictvím současného umění lépe poznali sami sebe a druhé. Experimentujeme, hrajeme si, hledáme spojení mezi každodenním životem a aktuálními společenskými tématy. Programy se vážou k hodinám výtvarné výchovy, základům společenských věd nebo třeba dějepisu. Konají se v galerii, nebo u vás ve škole.

 

Pro mateřské školy

V galerii

Ve škole

Pro základní školy

V galerii

Ve škole

Pro střední školy

V galerii

Ve škole

Pro pedagogy

V galerii

12

Škola myšlení
foto: Zuzana Šrámková
Škola myšlení
foto: Zuzana Šrámková