Slepice

 

Od minulého týdne až do 2/11 je v zadní části parkoviště PLATO umístěna instalace Jana Fabiána Vzpomínky na budoucnost, která je součástí letošní edice festivalu Kukačka. Součástí díla je i kurník s dvanácti slepicemi a jedním kohoutem. Doporučujeme, stejně jako další intrvence Kukačky!

Kukačka je pozoruhodným festivalem současného umění ve veřejném prostoru. Program osmého ročníku je k dispozici na kukacka.org, aktuality můžete sledovat na jeho facebookovém profilu.

Instalace Jana Fabiána se zaobírá transformací hodnot a vztahů v kontextu přeměny socio-kulturního prostoru v období moderny. Poukazuje na rozpojení tradiční vazby mezi výrobou a spotřebou, jakožto průvodního rysu současné společnosti a zároveň se alespoň v symbolické rovině pokouší zvrátit proces neustálého odcizování infiltrací tradičně venkovských prvků do urbánního prostředí. Téma urbanizace a s ním spjaté mizení chovu domácích zvířat je ale autorovi zároveň záminkou k tomu, akcentovat lokální významové sedimenty, k čemuž podvratně využívá technické prostory PLATO a blízkou budovu bývalých Jatek, které vnímá jako symboly fluidní identity místa a neustávající redistribuce člověka. V kulisách transformace, umocněné také „potiskem“ plotu kolem objektu jatek, na kterém se někdejší funkce budovy zkratkovitě konfrontuje s jejím příštím využitím (minulost vs. budoucnost), je to proto trochu překvapivě právě Fabiánova dočasná instalace, jež – navzdory určité míře nepatřičnosti – vzbuzuje dojem jedné z nemnoha zdejších konstant.
Tomáš Knoflíček, kurátor Kukačky