Kurátorka Edith Jeřábková rozšíří tým PLATO

 

Tým galerie PLATO posílila respektovaná kurátorka Edith Jeřábková. Spolu s Jakubem Adamcem, Danielou a Lindou Dostálkovými a Markem Pokorným se kromě příprav výstavního programu pro rok 2021 zaměří na tvorbu koncepce výstavního programu PLATO v památkově chráněných jatkách, které se po rekonstrukci stanou trvalým sídlem galerie.

Edith Jeřábková po studiích teorie a dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci působila delší dobu v zahraničí. Po návratu do ČR publikovala množství textů o současném umění v odborných a oborových časopisech. V letech 2006 až 2009 pracovala jako kurátorka v Galerii Klatovy/ Klenová, kde například připravila první velkou retrospektivu Jiřího Kovandy. V letech 2009 a 2010 působila v Muzeu umění Olomouc a v letech 2010 až 2012 vedla jako hlavní kurátorka pražskou Fotograf Gallery. Souběžně byla činná také ve Vědecko-výzkumném pracovišti Akademie výtvarných umění v Praze; výstupem její práce se stala velká rekapitulační výstava v Národní galerii v Praze Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985-2012, na níž se podílela jako kurátorka spolu s Janou a Jiřím Ševčíkovými. Od roku 2011 vede s Dominikem Langem, laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2013, ateliér sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 2019 uskutečnila jako kurátorka sérii výstav v Galerii Kurzor Centra pro současné umění v Praze. Je členkou kurátorského sdružení Are, jehož nejvýraznějším výsledkem je dlouholetý výzkumný projekt věnovaný Ester Krumbachové; experimentální výstava o této osobnosti se vedle pražské galerie Transitdisplay (2017/2018) uskutečnila loni i v Centru současného umění v Glasgow.