Rok 2022: stěhování, výstavy a hobbymarket

 

Co nás čeká v roce 2022 slovy ředitele PLATO Marka Pokorného.

A je to zase tady. K milníkům v krátkých dějinách PLATO se bude počítat i rok 2022. Máme za sebou sice jenom osm let práce, ale tolik důležitých změn, že by to dalo zabrat i instituci s podstatně delší historií.

V roce 2013 vzniklo PLATO díky grantu z rozpočtu statutárního města Ostravy. Působilo pak v rámci sdružení právnických osob Trojhalí Karolina a hlavní zázemí mu poskytovala multifunkční hala Gong v Dolní oblasti Vítkovice.

Už v roce 2016 ale město Ostrava zřídilo příspěvkovou organizaci PLATO a zároveň se rozhodlo zakoupit a zrekonstruovat bývalá městská jatka, které se mají stát jejím definitivním sídlem.

V roce 2017 PLATO na čas přesídlilo do alternativního prostoru na Českobratrské ulici, který jsme označovali jako kancelář pro umění, a začalo experimentovat se způsoby prezentace a zprostředkování současného umění.

Od roku 2018 působíme na 5.000 metrech čtverečných v bývalém hobbymarketu Bauhaus, z nějž lze pohodlně pozorovat, jak pokračuje rekonstrukce jeho budoucího sídla. A letos v září v něm zahájíme svou činnost.

Aby toho nebylo málo, nemusíme dokonce opustit bývalý hobbymarket. Vedení města si totiž osvojilo náš návrh, aby zázemí vybudované v někdejším Bauhausu zůstalo i do budoucna součástí PLATO. V příštích několika letech tak budeme moci pro naše aktivity využívat kombinaci unikátního zázemí pro kulturní a komunitní projekty v bývalém hobbymarketu s optimálními podmínkami pro výstavy současného umění ve zrekonstruovaném objektu historických jatek.

Co to všechno bude ale v příštích měsících obnášet?

Nejprve, 16. března 2022, zahájíme v bývalém Bauhausu poslední výstavu dlouhodobého projektu Ó a ach, krása, ruina a strach, a to pod názvem What I state that I’m an Anarchist. Součástí výstavy bude rozsáhlá performativní akce, která proběhne 20. dubna 2022. Původně jsme plánovali jenom větší performanci, ale nějak se to zvrtlo. Francouzský kurátor Pierre Bal Blanc, jehož jsme požádali o spolupráci na téma „ruina, vyšetřování“, přišel s nápadem prozkoumat a kriticky promyslet odkaz amerického umělce-anarchisty Christophera D’Arcangela. To se nedalo odmítnout.

Během prvních šesti měsíců budeme domlouvat dlouhodobou spolupráci s partnery, kteří spolu s námi využijí všechny možnosti nabízené zázemím bývalého Bauhausu – od kina přes stage, knihovnu, zahradu, materiálovou knihovnu a freeshop až po dostatek volného prostoru. Pro PLATO se jedná především o pravidelné filmové projekce či vzdělávací programy pro všechny typy školních skupin a letní kempy. Bauhaus se ale daleko víc, než tomu mohlo být dosud, otevře od září 2022 komunitním aktivitám a umělcům, kterým v rámci naší vlastní dramaturgie neumíme vyjít vstříc.

Podle posledních informací bychom měli koncem dubna, respektive začátkem května převzít zrekonstruovanou budovu historických městských jatek. Jejich novou podobu představíme veřejnosti během týdne otevřených dveří s komentářem architekta Roberta Konieczného, ředitele PLATO, našich kurátorek, správce budovy a kolegyň z návštěvnického servisu.

Koncem května 2022 přestěhujeme do zrekonstruovaných jatek tým. Sice je to jen přes ulici, ale nechte nám trochu času na to, abychom si nový prostor osvojili a objevili jeho možnosti. A samozřejmě také abychom tu připravili zahajovací, mezinárodně obsazenou výstavu s pracovním názvem Welcome, Wellbeing, na níž už od léta 2021 pracují Daniela a Linda Dostálkovy a Marek Pokorný. Vernisáž jsme naplánovali na 21. září 2022.

Jako termín otevření druhého velkého výstavního projektu, do nějž se budou moci aktivně zapojit i naši návštěvníci, jsme zvolili leden 2023. Kurátorky Edith Jeřábková a Eva Koťátková svou pozornost obrátily ke zvířatům jako aktivním subjektům, s nimiž sdílíme město a jeho periferie. Výsledek svého dlouhodobého výzkumu a spolupráce s umělkyněmi, umělci a kolektivy představí v podobě výstavy nazvané Uprchlá, našel skrýš, stále uniká.

Během celého roku samozřejmě nabídneme, byť v jeho první polovině přece jen nikoli tak intenzivní, doprovodný program, edukační projekty a nové příspěvky na naší publikační on-line platformě Octopus Press. I když se náš tým rozšíří o další kolegyně a kolegy, budeme mít co dělat.

Tak do toho…

Marek Pokorný

3/1/2022

 
Záběr stavu rekonstrukce v prosinci 2021 © Martin Polák, PLATO