Jatka uzavíráme, stavba pokračuje

 

Prázdnou budovu historických jatek, resp. zpřístupněnou stavbu, jste měli možnost mimořádně navštívit po dobu čtyř týdnů. Přišlo vás 4300! Teď pracujeme na tom, aby mohla ožít, a proto je třeba ji opět uzavřít. Stavební práce na interiéru a exteriéru budovy stále probíhají, stejně jako úprava jejího okolí.

Paralelně se chystáme na zprovoznění prostoru. Kromě spolupráce na dokončení stavby to obnáší testování technologií, řešení agendy kolem interiérového vybavení budovy, zaučování zaměstnanců, jak budovu a její technologické vybavení obsluhovat, administrativu kolem převodu majetku nebo přípravu na samotné stěhování.

Zahájení naší činnosti v jatkách chystáme v druhé půlce září 2022.

 
Foto: Zuzana Šrámková, PLATO